Embassy Office Parks REIT เผยผลประกอบการ Q2 ปีงบ 2019-20
Media123

[ผู้ตั้งกระทู้]
2019-11-13|09:43:10
รายละเอียด:


Embassy Office Parks REIT รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบ 2019-20 อัตราการให้เช่าพื้นที่เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง พร้อมประกาศกระจายหุ้น 4,630 ล้านรูปี

 Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ('Embassy REIT') ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แห่งแรกของอินเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ได้รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2019

 

          Michael Holland ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Embassy EIT กล่าวถึงผลการดำเนินงานว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งอีกไตรมาสหนึ่ง พร้อมประกาศการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของเรา ตามพันธสัญญาของเราที่จะจัดหาพื้นที่สำนักงานระดับเวิลด์คลาสให้แก่ผู้เช่าทั่วโลก บริษัททั่วโลกยังคงต้องการพนักงานที่มีการศึกษาสูง มีทักษะสูง และสนใจเทคโนโลยี โดยมีต้นทุนแรงงานที่เหมาะสม และสิ่งนี้จะยังคงผลักดันให้เกิดความต้องการพื้นที่สำนักงานในอินเดีย และพื้นที่เช่าในพอร์ทการลงทุนของเราอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ เราหันมาให้ความสนใจในการรักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปีงบการเงิน"

 

          การกระจายหุ้น

 

          คณะกรรมการของบริษัท Embassy Office Parks Management Services Private Limited ('EOPMSPL') ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ Embassy REIT ประกาศการกระจายหุ้นมูลค่า 4,630 ล้านรูปี หรือ 6.00 รูปีต่อหน่วยลงทุนในไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2020 ในการประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นในวันนี้ ด้วยเหตุนี้ การกระจายหุ้นทั้งหมดในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบการเงิน 2020 จึงมีมูลค่ารวม 8,797 ล้านรูปี หรือ 11.4 รูปีต่อหน่วย โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการกระจายหุ้นในไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2020 คือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2019 และการกระจายหุ้นจะมีขึ้นในวันที่หรือก่อนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2019

 

          ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 

          - รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2020 เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 5,206 ล้านรูปี และเพิ่มขึ้นรวม 17% เมื่อเทียบรายปีในช่วงครึ่งแรกของปีงบการเงิน 2020 

          - รายได้จากการดำเนินงานสุทธิในไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2020 เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 4,384 ล้านรูปี และเพิ่มขึ้นรวม 18% เมื่อเทียบรายปีในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบการเงิน 2020

          - กำไรขั้นต้นจากรายได้จากการดำเนินงานสุทธิในไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2020 และช่วงครึ่งปีแรกของปีงบการเงิน 2020 อยู่ที่ 84% 

          - ด้วยการบริหารงบดุลแบบระมัดระวัง จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อมูลค่ารวมของกิจการ (TEV) อยู่ที่ 11% ณ วันที่ 30 กันยายน 2019

 

          ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ

 

          - การเช่าพื้นที่สำนักงานของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 94.7% ณ วันที่ 30 กันยายน 2019 เพิ่มขึ้น 1.00% เมื่อเทียบรายปี 

          - พื้นที่ปล่อยเช่าใหม่ในไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2020 อยู่ที่ 595k ตารางฟุต (sf) โดยมีแนวโน้มว่าจะมีการปล่อยเช่าพื้นที่กว่า c.500k sf

          - พื้นที่ปล่อยเช่าใหม่รวมในช่วงครึ่งแรกของปีงบการเงิน 2020 อยู่ที่ c.1.2 ล้านตารางฟุต (msf) เพิ่มขึ้น 67% จากส่วนต่าง mark-to-market จากการปล่อยเช่าต่อ c.0.9 msf นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ 

          - โครงการพัฒนาสำนักงานระยะสั้นซึ่งมีพื้นที่รวม 1.4 msf มีแนวโน้มที่จะส่งมอบก่อนกำหนดสองไตรมาส โดยพื้นที่จำนวน 23% มีการทำสัญญาให้เช่าแบบ pre-let แล้ว และจะมีพื้นที่ให้เช่าอีก c.400k sf ในอนาคต

 

          Vikaash Khdloya รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Embassy REIT กล่าวว่า "อัตราการเช่าพื้นที่ที่เติบโตแข็งแกร่งสะท้อนถึงขนาดและคุณภาพธุรกิจของเรา รวมถึงปัจจัยพื้นฐานตลาดที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง โครงการการพัฒนาของเรามีความคืบหน้าเร็วกว่ากำหนด และเรามีเงินทุนมากพอที่จะสนับสนุนโอกาสการเติบโตจากภายนอกในอนาคต"

 

          ข้อมูลสำหรับนักลงทุน และรายละเอียดการประชุมนักลงทุนประจำไตรมาส

 

          Embassy REIT เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาส ซึ่งรวมถึง (i) งบการเงินแบบย่อและงบการเงินรวมประจำไตรมาสและงวดครึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2019 (ii) การนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีงบ 2020 แก่นักลงทุน และ (iii) ข้อมูลการดำเนินงานและการเงินเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานชั้นนำของ REITs ทั่วโลก ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้มีการเผยแพร่ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ REIT ที่ ir.embassyofficeparks.com

 

          Embassy REIT จัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 ในเวลา 18.30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของอินเดีย เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2020 โดยจะมีการเผยแพร่ซ้ำจนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2019 ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ REIT ที่ ir.embassyofficeparks.com

 

          คำเตือน

 

          ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี้อิงตามข้อมูลและการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร และเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่แถลงเท่านั้น อีกทั้งยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า Embassy Office Parks Management Services Private Limited (หรือ "ผู้จัดการ") และ Embassy REIT ไม่รับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมทั้งไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมและความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบต่อการประเมินตลาดและสถานะในตลาดของ Embassy REIT ด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว

 

          ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งข้อความที่เป็นการคาดการณ์อนาคตมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ทั้งที่รู้และไม่รู้ ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงานที่แท้จริง สภาวการณ์ทางการเงิน ผลประกอบการ หรือผลสำเร็จ หรือผลการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรม มีความแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่แสดงออกหรือแสดงนัยโดยข้อความคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ เหล่านี้ ผู้ลงทุนจึงไม่ควรยึดถือข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้จนเกินควร ทั้งนี้ ผู้จัดการไม่ขอรับผิดชอบในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต

 

          ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยหลักการวัดผลทางการเงินบางรายการที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป GAAP, Ind-AS หรือหลักการบัญชีอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผู้ลงทุนจึงไม่ควรมองว่าข้อมูลดังกล่าวสะท้อนผลประกอบการทีผ่านมาในอดีต หรือเป็นตัวบ่งชี้ถึงกระแสเงินสดของ Embassy REIT ที่อิงตามหลัก Ind-AS หรือ IFRS หลักการวัดผลที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) เหล่านี้ ตามที่กำหนดโดยผู้จัดการกองทุน อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับหลักการที่มีชื่อคล้ายกันตามที่มีการนำเสนอโดย REITs รายอื่น ๆ เนื่องจากความแตกต่างในวิธีการคำนวณ แม้ฝ่ายบริหารใช้หลักการวัดผลที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไปเพื่อประเมินสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และสภาพคล่องของ Embassy REIT และแม้นักลงทุนใช้หลักการวัดผลเหล่านี้กันโดยทั่วไป แต่หลักการวัดผลเหล่านี้มีข้อจำกัดที่สำคัญในแง่ของการเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ผู้ลงทุนพึงตระหนักว่า ข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การวิเคราะห์หรือใช้แทนการวิเคราะห์สถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ Embassy REIT ตามที่มีการรายงานภายใต้หลักการ Ind-AS

 

          นักลงทุนพึงทราบว่า Embassy REIT จดทะเบียนในตลาดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019 และมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ Embassy REIT ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2019 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2019 ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบจึงได้ถูกจัดเตรียมไว้ ด้วยการนำงบการเงินรวมที่ยังไม่สอบทานประจำไตรมาส 1 ปีงบ 2018-2019 (ซึ่งคาดว่า Embassy REIT ถือครองสินทรัพย์ REIT ในรูปแบบปัจจุบันระหว่างช่วงไตรมาสและครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2019) มาเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมแบบย่อประจำไตรมาสและงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2019

 

          เกี่ยวกับ Embassy REIT

 

          Embassy Office Parks เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แห่งแรกและแห่งเดียวของอินเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบัน Embassy REIT มีพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สร้างเสร็จและให้เช่าได้รวม 25 ล้านตารางฟุต (msf) ทั่วอินเดีย รวมถึงมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 8 ล้านตารางฟุต ทำให้มีพื้นที่ในพอร์ตการลงทุนรวมทั้งสิ้น 33 ล้านตารางฟุต ครอบคลุมอาคารสำนักงานเกรด A จำนวน 7 แห่ง และอาคารสำนักงานใจกลางเมือง 4 แห่ง ในตลาดสำนักงานที่มีผลประกอบการดีที่สุดของอินเดีย ซึ่งได้แก่ บังคาลอร์ มุมไบ ปูเน่ และเขตกรุงเดลีและปริมณฑล (National Capital Region (NCR)) พื้นที่สำนักงานในพอร์ตของ Embassy REIT ถูกเช่าโดยบริษัทระดับบลูชิพกว่า 165 แห่ง และประกอบไปด้วยอาคาร 75 แห่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึง โรงแรมที่สร้างสมบูรณ์แล้ว 2 แห่ง โรงแรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 แห่ง และโซลาร์พาร์คขนาด 100MW ที่ผลิตพลังงานหมุนเวียนให้แก่ผู้เช่าพื้นที่

 

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: 

          Ritwik Bhattacharjee

          Head of Investor Relations

          อีเมล: ir@embassyofficeparks.com 

          โทร +91-80-3322-2222

 

          โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/959202/Embassy_Office_Parks_Logo.jpg

[ข้อคิดเห็น: 1]
ธนเทพ

❤️เรียนท่านเจ้าของธุรกิจ❤️

 

📌หากกิจการของท่าน ประสบปัญหาสภาพคล่องขาดเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบ และ อุปกรณ์ หรือ ท่านที่ต้องการขยายกิจการเพิ่ม

 

📌อนุมัติง่าย-ได้ไว

📌ไม่จำกัดวงเงิน

📌ไม่เช็คแบล็คลิสหรือเครดิตบูโร

📌ปิดยอดได้ตลอดเมื่อต้องการ

📌ลดเงินต้น - ลดดอกเบี้ย

📌ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

📌เชื่อถือได้ ได้เงินจริง100%

📌พนักงานสุภาพ

 

ติดต่อสอบถาม

 

โทร 0983975143 

 

เว็บ https://xn--12cmcg2ecffb8g7cub2fgc4bti2lj4n.com/

 

fackbook: shorturl.at/fyFO9

 

LINE: https://lin.ee/xhMTuhF

 

#​สินเชื่อธุรกิจเงินทุน

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   9853 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่