อยากขอตารางราคาก่อสร้างมาตรฐานในปี 2013 ครับ
นพ

[ผู้ตั้งกระทู้]
2015-12-29|09:45:29
รายละเอียด:

อยากขอตารางราคาก่อสร้างมาตรฐานในปี 2013 ครับ เห็นในเวบมีแต่ของปี 2015 ไม่ทราบว่าพอจะมีข้อมูลเก็บไว้มั๊ยครับ ขอบคุณมากครับ

[ข้อคิดเห็น: 1]
วุฒิ

คุณ นพ ทางมูลนิธิเก็บเพียง 2 ปีย้อนหลังเพื่อเทียบให้เห็นมูลค่าที่เพิ่มหรือลดลง
ท่านสามารถดูได้ที่: http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php

[ข้อคิดเห็น: 2]
Piwpak5

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับ Vegus

[ข้อคิดเห็น: 3]
vegus168

ณ ปัจจุบันน่าจะหาได้แล้วใช่ไหมคะ  

 

vegus

[ข้อคิดเห็น: 4]
marketing assignment help

AllAssignmentHelp is the best place where student can get online marketing homework help easily and perfect assignment help of any subject at low price as the student requirement. Our assignment expert are read for any time to give assignment. We provide online assignment help at global of the world

 

[ข้อคิดเห็น: 5]
pathom

รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะ ufa

[ข้อคิดเห็น: 6]
lara gipson

It is contained three phases oshacoursesonline.com, each traversing two years. Most of instructing periods in the management arrange are committed to the central subjects. From the second stage on, various instructive sorts can be recognized dependent on their instructive points.

[ข้อคิดเห็น: 7]
Steve Roger

We believe in offering UX and UI that stands out in respect of ease of use, engagement and attributes that make apps ready to cope up with the future changes quickly. We built many of the most versatile and flexible Android apps for a diverse array of business niches. From the robust pool of talented Android app developers for hire to a proven track record of making a significant contribution to companies with our mobile development, there are many reasons to choose us for your Android app development project or to https://indianappdeveloper.com/power-of-a-b-testing-for-improved-mobile-and-web-app-results/" target="_blank">hire indian app developers from us.

[ข้อคิดเห็น: 8]
Steve Roger

We believe in offering UX and UI that stands out in respect of ease of use, engagement and attributes that make apps ready to cope up with the future changes quickly. We built many of the most versatile and flexible Android apps for a diverse array of business niches. From the robust pool of talented Android app developers for hire to a proven track record of making a significant contribution to companies with our mobile development, there are many reasons to choose us for your Android app development project or to http://indianappdeveloper.com/power-of-a-b-testing-for-improved-mobile-and-web-app-results/" target="_self">hire indian app developers from us.

[ข้อคิดเห็น: 9]
Jessica Jones

This is very interesting content and The first thing you need to decide when you build your website is what you want to accomplish with it. 

data analysis dissertation help - social work dissertation - Statistics Dissertation

[ข้อคิดเห็น: 10]
lara gipson

In any case, make it very simple for possibilities to get in touch with you on your administration page so as to discover more data by including clear contact subtleties on your administration's page. 

By: Osha Courses Online

[ข้อคิดเห็น: 11]
Ricky Paul

Thanks for the post; we provide excellent writing services to all students who can’t get enough content for composing their academic papers. Through this Assignment Help services, you get wonderful chances to connect with professional assignment writers. Whenever you have stress and tensions, you can’t justify your efforts in the right way. Thus, you must choose the best option to finish your academic papers without any tensions. For that, you have to pick professional academic writers using online assignment help services.

 
[ข้อคิดเห็น: 12]
garywilson

Searching a fast and effective way to maximize pipeline integrity efficiency. We will help you in three-stage processes such as preventive measure, training & education, detection activities etc. It is a universal approach to maximizing pipeline management software efficiency in the energy sector. 

To know more read here...

 

 

[ข้อคิดเห็น: 13]
harry JACKSON

The master authors at Ox Coursework Writing Service will guarantee that you get an article you can get superb evaluations with, each time you utilize the administration. 

 

[ข้อคิดเห็น: 14]
riglook

You want to save the environment or want to stand out from the crowd, you must have to buy wooden accessories such as wooden sunglasses, watches rings etc. You want to know in detail, why everyone should own a pair of wooden sunglasses, you need to visit riglook.com.

[ข้อคิดเห็น: 15]
estaofficial

Every new  user that apply via online wants to know, Can you modify your ETA request after making the payment online. You can't modify after the payment has been done.

Learn from esta official CHARACTERISTICS OF THE VISA WAIVER PROGRAM AND ESTA

[ข้อคิดเห็น: 16]
ammie

The personal statement writing is an integral segment of a person's Curriculum Vitae. It not only allows you to describe your personality, but it also provides you with an opportunity to advertise your key abilities and skills in front of an employer or an admission committee. Whether you are applying for a job or a higher course of study, you'll require a compelling personal statement to can stand out in the crowd. Unfortunately, not everyone is born with impeccable writing abilities, which is why a great number of students require personal statement help from other sources to finish their CV.

[ข้อคิดเห็น: 17]
Flight Time GmbH

edes Jahr buchen tausende Reisende unsere bewährten sowie umfangreichen Dienstleistungen und das aus gutem Grund. Mit 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Vollcharterflüge, https://flighttime.de/" target="_blank">Privatflugzeug Mieten und Serviceleistungen bewegen wir unsere Kunden zuverlässig von einem Reiseziel zum anderen. Besonders freuen dürfen wir uns von FlightTime über die große Anzahl zufriedener Reisegäste, die sich immer wieder für unser Team bestehend aus professionellen Charterexperten entscheiden. Unsere Kunden wählen für sich ganz bewusst die routinierte und exklusive Abwicklung sämtlicher Transferdetails aus. Wir stehen Ihnen überall in der Welt rund um die Uhr – 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche – mit unserem ganzheitlichen Charterflug-Service zur Verfügung. Für weitere Informationen rufen Sie uns an unter +49-(0)4292-81119-0.

[ข้อคิดเห็น: 18]
Tillock

I'm highly impressed by the piece of thoughts you have shared on this portal. all the best

connect us on Assignment Help can shed your burden of assignments with a return of qualitative assignments.

 

 

Management Assignment Help

Assignment Help Sydney

My Assignment Help

 

[ข้อคิดเห็น: 19]
Jacobliam

Allassignmenthelp.com has been a leader as an academic writing service leader for five years now. There are many reasons that lead us to the top position on doing my assignment help.

[ข้อคิดเห็น: 20]
Ricky Paul

Thanks for the post; We provide excellent writing services to all students who can’t get enough content for composing their academic papers. Through this Assignment Help  services, you get wonderful chances to connect with professional assignment writers. Whenever you have stress and tensions, you can’t justify your efforts in the right way. Thus, you must choose the best option to finish your academic papers without any tensions. For that, you have to pick professional academic writers using online assignment help services.

[ข้อคิดเห็น: 21]
Jackwilliams

FullHomeworkhelp has the best academic authors. Students not complete their assignments on time and take the pressure of exams so our experts are always available. We provide the best assignment help service in the USA, Canada, Australia, etc. and all assignments are delivered on time.

programming Assignment help

[ข้อคิดเห็น: 22]
mark lloyd

Dissertation Data Analysis Help UK provides student a best help in their exams project submission in a cheap rate all around the Britain.

[ข้อคิดเห็น: 23]
amara smith

Borrow experts' assistance via online assignment help for completing your homework on time. Students can enhance their marks and understand how to explain given questions in the correct format.  

[ข้อคิดเห็น: 24]
jameswick11

Take online assignment help service if you want to do my assignment correctly. Students can get the assistance of experienced academic writers using assignment writing online services.

[ข้อคิดเห็น: 25]
Norahbailey

Wandering to know how to Fix Quicken Download Error 106, Quicken Download Error  324, 168, 999, Or -30 With Ease? If yes, then don’t worry! You came to the right place as in this post you will learn about coping-up this problem efficiently. Hence, let’s read the blog!

https://www.quickensupporthelpnumber.com/blog/fix-quicken-download-error-106-324-168-999-or-30-with-easy-steps/

[ข้อคิดเห็น: 26]
Outdoor Living UK

Here at Outdoor Living UK, we have down to earth understanding of amazing and high-bore hydrological frameworks. We have in excess of 1,500 awesome amphibian features on the web. At present, there are times when we can not stand to lose numerous pounds in our nurseries to give it a remarkable appearance. That is the reason we've hand-picked and accumulated a lot of https://www.outdoorlivinguk.co.uk/garden-water-features-solar-water-features.html" target="_blank">cheap water features that will affect the structure of your nursery. Right now, in spite of the way that we call them "cheap water features", this doesn't imply that they need quality. These are basically hydrological components that are presently assessed especially well. For more data call us at +44 1733 688464.

[ข้อคิดเห็น: 27]
AvaRose

We all experience worry, to some degree, in our regular day to day existence. Stress is the body's response to an occasion that is experienced as upsetting or undermining. Stress is one of those awful things that cause a large number of individuals to endure. Yet, probably the most  https://logodesignoffice.com/">Affordable Logo Design Services  concerning issue with pressure is that it can crawl up on you. 

[ข้อคิดเห็น: 28]
stefan hook

English homework help online gives an online service of 24 hours of receptiveness to understudies. Through this, the understudies can at whatever point look for help from online associations. 

 

[ข้อคิดเห็น: 29]
olivia crew

Excellent information Providing by your Article, thank you for taking the time to share with us such a nice article. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. Kindly visit the LiveWebTutors website we providing the best online assignment help services in Australia.

For More Info:https://www.livewebtutors.com/homework-help/finance">Finance Assignment Help

[ข้อคิดเห็น: 30]
Alpha Assignment Help

For a change, there is an article that focuses on a specific topic and is not all over the places. I like the fact that it is actually problem-solving and not just random and baseless subject. Great going!

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/project-management-assignment/">Project Management Assignment</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/thesis-writing-help/">Thesis Writing Help</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/management-assignment-help/">Management assignment writing services</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/marketing-assignment-help/">Marketing Assignment writing services</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/case-study-assignment-writing/">Case study assignment writing</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/project-management-assignment/">Project Management Assignment</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/essay-help/">pay for essay</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/mba-assignment-help/">mba essay writing service</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/dissertation-writing-services/">Dissertation Help Online</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/project-management-assignment/">Project Management Assignment</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/research-paper-writing/">Research Paper Outline</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/business-plan-writing/">creating a business plan</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/research-paper-writing/">Research Papers Example</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/economics-assignment-help/">economics homework help</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/marketing-assignment-help/">college assignment help</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/marketing-assignment-help/">marketing assignment</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/economics-assignment-help/">economics homework help</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/marketing-assignment-help/">college assignment help</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/marketing-assignment-help/">marketing assignment</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/marketing-assignment-help/">college assignment help</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/marketing-assignment-help/">marketing assignment</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/assignment-help/">assignment help</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/assignment-help/">academic assignment help</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/mba-assignment-help/">mba assignment help</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/essay-help/">essay help</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/essay-help/">essay writing help</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/writing-help/">writing help</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/writing-help/">assignment writing help</a>

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com/report-writing-services/">report writing services</a>

[ข้อคิดเห็น: 31]
Christopher Hardy

Who Can Take My Online Classes for Me? Lucky for you, there are many offers on the market which provide paid help for taking class online, Do My Online Classes For Me

[ข้อคิดเห็น: 32]
Trinitylan

 QuickBooks Update Error 12007 usually occurs while updating the app. But the issue is not daunting, and you can fix it with by performing the steps of experts.

https://www.quickbooksphonenumber.com/blog/fix-quickbooks-update-error-12007/

[ข้อคิดเห็น: 33]
Create My Assignment
<a href=https://www.createmyassignment.com/>Create My Assignment</a> provides you quality assignment assistance, we offer online assignment help and assignment writing services to students worldwide.
[ข้อคิดเห็น: 34]
Online Assignment Help

Create My Assignment provides you quality assignment assistance, we offer online assignment help and assignment writing services to students worldwide.

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   1942 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่