เมื่อที่ดินของเราถูกเวนคืน ไม้ใหญ่ที่เราปลูกไว้จะตกเป็นของใคร
ประจักษ์

[ผู้ตั้งกระทู้]
2015-04-12|22:34:08
รายละเอียด:

หากที่ดินของเราถูกเวนคืน เพื่อนำไปสร้างถนน ซึ่งที่ดินของเราปลูกไม้ใหญ่ (ปลูกเอง ไม้สวนป่า) มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ซึ่งเป็นไม้ สัก ขอสอบถามดังนี้

1. เมื่อการเวนคืนเรียบร้อยแล้ว เรารับเงินจากทางการแล้ว ต้นไม้นี้จะยังเป็นของเรา หรือจะต้องตกเป็นของทางการ

2. อัตราค่าต้นไม้ สัก ที่ทางการจะคิดค่าให้เรา ปัจจุบันอยู่ที่ เท่าไหร 

3. ถ้าอัตราค่าต้นไม้ ที่ทางการให้ไม่เป็นธรรม เราสามารถตัดต้นไม้ของเราเอง โดยไม่รับค่าชดเชยในส่วนนี้ จะถือว่าเรากระทำผิดกฏหมายหรือไม่

 

ขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับคำตอบ

 

 

[ข้อคิดเห็น: 1]
สิงขร

ผู้เวนคืนได้ไปครับ ราคาอยู่ที่อายุครับ แล้วแต่หน่วยงานครับ

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   0919 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่