มาประมูลบ้าน/ที่ดินกับ ดร.โสภณ พรโชคชัย
๋jidapa

[ผู้ตั้งกระทู้]
2020-06-24|13:51:40
รายละเอียด:

      ปกติการประมูลทรัพย์มักจะมีเล่ห์เหลี่ยมมากมาย มี “พลร่ม-ไพ่ไฟ” มี “ตุ๊กตา” มาแกล้งยกมือ ราคาที่ตั้งขายก็ไม่โปร่งใส ประมูลไปก็ผ่ามีผู้เป็นเจ้าของบ้านยังอาศัยคาอยู่อย่างนั้น ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ดร.โสภณจึงจะทำในรูปแบบใหม่ที่ให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ มาดูกัน
           มิติใหม่ของการประมูลบ้านนั้น เริ่มต้นที่ต้องประเมินค่าตามราคาตลาดก่อน ไม่ใช่ว่าแล้วแต่จะตั้งราคา ไม่ใช่แบบ “ตาดีได้ ตาร้ายเสีย” โยนความเสี่ยงให้กันและกัน หรือสร้างเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่แรก จากนั้นเมื่อเจ้าของทรัพย์เห็นด้วยกับมูลค่าที่ประเมินได้ ก็ให้ตั้งราคายุติธรรมที่ 70% ของมูลค่าตลาด ถ้ายินดี ก็จะจัดการประมูลให้ ผู้ขายมาขายที่นี่น่าจะขายได้ทันที ได้ราคาดี ส่วนผู้ซื้อก็ซื้อได้มั่นใจในราคาถูกกว่าปกติ
           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) และนายอภิชาต ปภาณภูวงศ์ อดีตนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์และอดีตอุปนายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย จับมือกันจัดประมูลครั้งสำคัญพลิกโอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตอนนี้เริ่มเปิดรับทรัพย์เพื่อเข้าประมูลแล้ว
           มาดู Time Line กันว่าการประมูลนี้จะมีโดยมีกำหนดการดังนี้:
           วันที่ 8-30 มิถุนายน 2563 รับสมัครทรัพย์เข้าร่วมประมูล (ไม่เกิน 20 รายการ - เพื่อไม่ให้มีมากเกินไปจนขายลำบาก) โดยอาจเป็นบ้านแนวราบ ห้องชุด โครงการอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โกดัง ฯลฯ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดภูมิภาคอื่นๆ ยังไม่รับ ยกเว้นการประมูลแบบยื่นซอง ซึ่งจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป
           วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563 เมื่อเจ้าของทรัพย์นำเสนอทรัพย์เข้าร่วมประมูลแล้ว ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย จะออกประเมินค่าทรัพย์สินทรัพย์ทุกชิ้นที่เข้าร่วม โดยเจ้าของทรัพย์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าจ้างมาตรฐานของสมาคมผู้ประเมินฯ (https://cutt.ly/ayV7taw) ล่วงหน้า โดยค่าใช้จ่ายนี้คืนให้เมื่อประมูลทรัพย์ได้แล้ว ไม่ใช่ประเมินให้ฟรี ผู้ขายต้องลงทุนเพื่อทราบราคาที่สมควรขายได้จริง พร้อมได้ข้อมูลแปลงเปรียบเทียบที่เป็นจริง ไม่ใช่ “มโน”
           เมื่อประเมินค่าได้แล้วและเจ้าของทรัพย์เห็นด้วยกับมูลค่าที่ประเมินได้ และยินดีที่จะให้ศูนย์ข้อมูลฯ จัดทำการประมูลให้ เจ้าของทรัพย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประมูลเป็นเงิน 20,000 บาท หากประมูลได้ เงินจำนวนนี้จะคืนให้กับเจ้าของทรัพย์อีกเช่นกัน ทั้งนี้ราคาที่ตั้งขายจะเริ่มต้นที่ 70% ของมูลค่าตลาดที่ประเมินได้ ไม่ใช่ราคาประเมินของทางราชการ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ประเมินเพียงรายเดียวและประมูลที่ 70% หรือในราคาที่ผู้ขายไม่พอใจขาย ผู้ขายก็มีสิทธิที่จะไม่ขายได้ แต่ผู้ขายต้องสละสิทธิ์ค่าใช้จ่ายในการ่วมประมูล 20,000 บาท
           วันที่ 8-20 กรกฎาคม 2563 เปิดบ้านให้ชมทรัพย์ก่อนประมูล โดยการนัดแนะกันระหว่างผู้จะขายบ้าน ผู้จะซื้อบ้านและอาจมีผู้ประเมินหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมเปิดบ้านให้ชมด้วย
           วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 11:00 ประมูลทรัพย์ โดย
           1. เจ้าของทรัพย์สินยินดีให้ตั้งราคาเริ่มต้นที่ 70% ของมูลค่าที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ประเมินได้
           2. ทรัพย์สินที่ประมูลได้ ผู้ที่ขายได้จะให้ค่าใช้จ่ายแก่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย 1.5% ของมูลค่าที่ขายได้ และได้รับค่าจ้างประเมินค่าทรัพย์สิน รวมทั้งค่าเข้าร่วมประมูล 20,000 บาท คืนจากศูนย์ฯ อีกด้วย
           3. ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์ไม่พอใจราคาที่มีผู้ประมูลเสนอในวันประมูล สามารถถอนตัวได้ โดยไม่รับเงินค่าประเมินค่าทรัพย์สินและค่าเข้าร่วม 20,000 บาทจากศูนย์ข้อมูลฯ
           4. ผู้จะประมูลทรัพย์ จะวางเงิน 50,000 บาทเพื่อเข้าร่วมประมูล ทั้งนี้จะคืนให้เมื่อเลิกประมูลในวันนั้น และผู้ประมูลได้จะจ่ายค่าประมูลได้เป็นเงิน 1.5% ของมูลค่าทรัพย์ที่ประมูลได้กับทางศูนย์ข้อมูลฯ
           เหล่านี้คือเงื่อนไขที่โปร่งใสที่สุดสำหรับการประมูลทรัพย์สิน ใครอยากขายได้ราคาดี ขายได้เร็วมางานประมูลนี้ ใครอยากซื้อได้ในราคาถูก หรือไม่ถูกหลอกให้ซื้อเกินราคาตลาด ก็สามารถมาร่วมงานนี้ได้เช่นกัน

           ดร.โสภณ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่า ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล หรือนำทรัพย์มาเสนอประมูล สามารถติดต่อได้ที่คุณณัฏฐ์นรี วงศ์กำชัย โทร. 02.295.3905 ต่อ 106

           มาสร้างสีสันใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วยการประมูล

 

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   5711 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่