ข่าวมั่ว “ไทยขึ้นที่ 1 ของโลก! ความมั่นคงทางสาธารณสุข”
๋jidapa

[ผู้ตั้งกระทู้]
2020-06-11|10:32:55
รายละเอียด:


      ข่าวที่ว่า “ไทยขึ้นที่ 1 ของโลก! ความมั่นคงทางสาธารณสุข” <1> ไม่เป็นความจริง เป็นการโพนทะนาที่อาจทำให้ขาดการพัฒนาด้านการสาธารณสุขที่ควรพัฒนาอีกมากเพื่อประชาชนส่วนรวม
           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า ไทยจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้อย่างไร ดร.โสภณเองก็อยากให้ไทยได้ตำแหน่งที่ดีให้เป็นที่ภูมิใจของชาติ แต่ข่าวแบบนี้เป็นความเท็จที่ควรใช้วิจารณญาณไตร่ตรอง แม้ไทยจะติดโควิดน้อยเมื่อเทียบกับหลายประเทศโดยเป็นอันดับที่ 85 ก็ตาม
           สถานการณ์โควิด-19 ของไทยดีกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียที่เจริญกว่าไทย แต่ความจริงที่ข้าราชการไทยไม่บอกกับประชาชนก็คือ สิงคโปร์ติดเชื้อมากกว่าไทยนั้น เกือบทั้งหมดเป็นการติดในหมู่คนงานต่างชาติ โดยสิงคโปร์ติดเชื้อ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 38,965 คน ในขณะที่ไทยติดเชื้อ 3,125 คน อย่างไรก็ตามที่สิงคโปร์มีเสียชีวิตเพียง 25 ราย แต่ไทยเสียชีวิต 58 ราย ส่วนมาเลเซียก็ติดเชื้อถึง 8,338 คน แต่ทั้งนี้เป็นเพราะการชุมนุมทางศาสนาในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นสำคัญ
           ในทางตรงกันข้าม กัมพูชา เมียนมา ลาว และโดยเฉพาะเวียดนาม กลับติดเชื้อน้อยกว่าไทยมาก และแทบไม่มีผู้เสียชีวิต ทำไมกลับยกย่องไทยให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางสาธารณสุขมากกว่าประเทศเหล่านี้ อย่างไรก็ตามบางท่านอาจบอกว่าในกัมพูชา เมียนมาและลาว มีการตรวจเชื้อน้อยกว่าไทย จึงไม่พบเชื้อ แต่ในกรณีเวียดนามก็มีการตรวจเชื้อเป็นจำนวนมากเหมือนกัน แต่เวียดนามกลับติดเชื้อน้อยกว่าไทยคือเพียงแค่ 1 ใน 10
           รายงานการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขนี้ คือ Global Health Security Index (GHS) แต่ชุดข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือเพียงใด ก็พิจารณาโดยเอาตัวเลข GHS Index นี้มาดูความสัมพันธ์เชิงตัวแปรด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ทีละตัวแปรกับข้อมูลการติดเชื้อโควิด-19 มาเทียบกันดู
      ค่า R Square หรือค่าความผันแปรของตัวแปรตอบสนองที่สามารถอธิบายได้ในตัวแบบเชิงเส้นนี้ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ หรือ = ความผันแปรที่สามารถอธิบายได้ / ความผันแปรทั้งหมด (Explained variation / Total Variation) ค่า R-Squared จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0% – 100% ยิ่งใกล้ 100% ยิ่งแสดงถึงว่าตัวแปรนั้นๆ มีความสัมพันธ์กันมาก ในที่นี้ใช้ GHS Index เป็นตัวแปรอิสระและมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนที่หายแล้ว จำนวนผู้ที่ยังป่วยอยู่ จำนวนผู้ป่วยหนัก จำนวนผู้ป่วย ผู้ตายและผู้ผ่านการตรวจโรคต่อประชากร 1 ล้านคน เป็นตัวแปรตาม

           ผลการวิเคราะห์พบว่า แทบไม่มีความสัมพันธ์เชิงตัวแปรกัเลยระหว่าง GHS Index กับตัวเลขเรื่องโควิด-19 แสดงให้เห็นว่า คะแนนที่ได้สูงๆ ของ GHS Index นั้น ไม่ได้รับประกันอะไรได้เลยว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อโควิด-19 หรืออีกนัยหนึ่งดัชนี GHS Index นี้คงไม่ได้จัดทำขึ้นอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง
           ตัวเลขที่ชี้ถึงสถานะของการสาธารณสุขไทยก็คือ ข้อมูลเตียงในโรงพยาบาลนั่นเอง ประเทศไทยมีเพียง 1.9 เตียงต่อประชากร 1,000 คน <1> ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีจำนวนเตียงคนไข้มากกว่าไทยมาก เช่น ญี่ปุ่น 13.21เตียงต่อประชากร 1,000 คน รองลงมาได้แก่เกาหลีใต้ รัสเซีย เยอรมนีและออสเตรียที่มีจำนวนเตียง 11.59, 8.81, 8.23 และ 7.58 เตียงตามลำดับ
           ถ้าเราหลงเข้าใจผิดว่า “ไทยขึ้นที่ 1 ของโลก! ความมั่นคงทางสาธารณสุข” เราคงละเลยการพัฒนาจำนวนเตียงคนไข้ให้มีมากขึ้น ทุกวันนี้คนป่วยไปหาหมอส่วนมากก็ได้ยามา โอกาสที่จะครองเตียงมีน้อยมากจริงๆ ยิ่งถ้าไม่รู้จักใคร อาจจะยิ่งยากเข้าไปอีก 

อ้างอิง
<1> ไทยขึ้นที่ 1 ของโลก! ความมั่นคงทางสาธารณสุข | เนชั่นเจาะข่าวเย็น | NationTV22 https://www.youtube.com/watch?v=NDjNoQM9nGo
<2> จำนวนเตียงใน รพ.ของไทย ยังห่างจากค่าเฉลี่ยสากล https://www.hfocus.org/content/2017/04/13730
3> List of countries by hospital beds. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_hospital_beds

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   7753 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่