ด่วน ผู้นำอสังหาฯ ภูมิภาคประเมินความเสียหาย-โอกาส
อ๋อม จิดาภา

[ผู้ตั้งกระทู้]
2020-05-29|17:05:08
รายละเอียด:

            สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา พิษณุโลก หาดใหญ่ และภาคตะวันออกเป็นอย่างไร มาฟังจากผู้รู้จริงดีกว่า
            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้จัดเสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 218 เรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค ต่อไปนี้เป็นข้อสรุปผลจากการนำเสนอของวิทยากรแต่ละท่าน
            วิทยากรที่มาให้ความรู้ผ่านประกอบด้วย คุณนนท์ หิรัญเชรษฐ์สกุล นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ คุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด อดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น คุณวีรพล จงเจริญใจ อดีตนายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา คุณอรุช ช่างทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด คุณธนทัต มัตยะสุวรรณ ผู้บริหาร บริษัท สิงหวัฒน์คอนกรีต จำกัด ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
            ดร.โสภณ กล่าวถึงสถานการณ์ในจังหวัดภูมิภาคว่ามีขนาดรวมกันทั้งหมดทุกจังหวัดประมาณ 80% ของตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ตลาดในกรุงเทพมหานครมตกต่ำมาก แต่ในต่างจังหวัดกลับตกต่ำหนักยิ่งกว่าอีก ปกติตกต่ำเฉพาะเมืองเล็กๆ แต่ในขณะนี้แม้แต่จังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ก็ได้รับผลกระทบตามๆ กันไปหมด และอาจจะมากกว่าจังหวัดเล็กๆ เสียอีก
            คุณนนท์ หิรัญเชรษฐ์สกุล นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ กล่าวว่า จำนวนผู้ที่จองซื้อแต่ขอขลอการโอนมีมากถึง 70-80% ของทั้งหมด ซึ่งทำให้กระแสเงินสดสะดุดไปหมด แต่ผู้ประกอบการและสถาบันการเงินก็พยายามผ่อนผันให้อย่างเต็มที่ ข้าราชการยังมีกำลังซื้ออยู่ แต่ภาคเอกชนหมดกำลังซื้อไปมากแล้ว ในขณะนี้ในสำนักงานขายในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แทบจะไม่มีใครไปเยี่ยมสำนักงานขายเลย คุณนนท์คาดว่าสถานการณ์จะฟื้นตัวในปี 2565 ราคาขายของที่อยู่อาศัยในโครงการบางแห่งจำต้องลดลงถึง 40% ส่วนที่เห็นบริษัทมหาชนยังมีผลการประกอบการที่ดีก็เพราะการไปลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก
            คุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจขอนแก่นแย่มาก่อนหน้านี้แล้ว ยอดขาดรถจักรยานยนต์ตกต่ำลงถึง 90% เศรษฐกิจชะลอตัวลงมาโดยตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา  เมื่อเกิดไวรัสโควิด-19 ก็ยิ่งชะลอตัวไปใหญ่ คาดว่าสถานการณ์ของโรคน่าจะดีขึ้นในอีก 6 เดือนข้างหน้า โอกาสการทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งมีมาก แต่สำหรับธุรกิจอื่นคงต้องปรับตัวอีกมากเพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal)
           คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด อดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น กล่าวว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่นก็แย่ตามเศรษฐกิจมา 3 ปีแล้ว แต่ก็มีโครงการจัดสรรไม่น้อยเพราะเป็นโครงการประเภทเลี่ยงจัดสรร ยอดเปิดตัวลดลงตามลำดับ  อย่างไรก็ตามยอดเงินอาจสะพัดในปลายปีนี้ตามกระแสการ “แจก” เงินของทางราชการ และยังขึ้นอยู่กับจีนที่จะมาลงทุนในไทยหรือไม่อย่างไร
            คุณวีรพล จงเจริญใจ อดีตนายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา ให้ความเห็นในทำนองเดียวกันว่า ตลาดที่อยู่อาศัยในตัวจังหวัดลดการเปิดตัวลงประมาณ 40% แต่ในอำเภอเขาใหญ่ลดลงถึง 60%  บางโครงการต้องลดราคาขายลง 50% ปรากฏว่าสามารถขายได้จบโครงการเลย  นอกจากนี้กลุ่มอะพาร์ตเมนต์ให้เช่าก็แย่ตามไปด้วยเพราะสถานศึกษาไม่เปิดเรียน  สำหรับกลุ่มที่น่าสนใจจะเป็นกลุ่มบ้านราคาปานกลางที่ขายแก่ข้าราชการหรือผู้มีรายได้ปานกลาง บ้านระดับราคาแพง คงขายได้ยากขึ้น
            คุณอรุช ช่างทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด ซึ่งทำโครงการที่อยู่อาศัยที่ชลบุรีและระยองและเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ออริจิ้น กล่าวว่า สถานการณ์พัทยาก็ตกต่ำหนัก เพราะนักท่องเที่ยวไม่มา คนทำงานก็ขาดรายได้ ไม่สามารถซื้อบ้านได้ ประมาณครึ่งหนึ่งก็ไม่ยอมโอน พยายามชะลอการโอนเช่นกัน  อย่างไรก็ตามโดยที่ภาคตะวันออกเป็นภาคที่ภาครัฐลงทุนมากที่สุด ทั้งด้านสาธารณูปโภคและเป็นแหล่งงานใหญ่สุด ก็จึงจะทำให้ที่อยู่อาศัยในภูมิภาคนี้แย่น้อยที่สุดและมีโอกาสฟื้นตัวเร็วกว่าที่อื่นๆ
            คุณธนทัต มัตยะสุวรรณ ผู้บริหาร บริษัท สิงหวัฒน์คอนกรีต จำกัด ซึ่งทำทั้งวัสดุก่อสร้างและการจัดสรรที่อยู่อาศัยในจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า การหยุดหรือชะลอการทำงานในช่วงโควิด-19 ของสำนักงานที่ดินก็ส่งผลลบต่อการโอนที่อยู่อาศัย  ตลาดเช่าในขณะนี้ที่อาศัยนักศึกษาก็แย่มาก เพราะสถาบันการศึกษายังไม่เปิด  อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์จะย่ำแย่ แต่โดยทีพิษณุโลกอันเป็นเมืองหลักของภาคเหนือตอนล่าง มีส่วนราชการต่าง ๆ มาก จึงทำให้ภาวะยังดีกว่าจังหวัดเล็ก ๆ และมีคนในจังหวัดโดยรอบมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน  สำหรับการฟื้นตัวก็คงไม่เร็วนัก คงเป็นปี 2564-5 สำหรับสินค้าที่ควรพัฒนาในอนาคตคงเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในทำเลดีๆ  โอกาสสร้างอาคารชุดคงมีจำกัด
            ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยในหาดใหญ่ในนาย บจก.หาดใหญ่นครินทร์ มาตั้งแต่ก่อนตั้ง บมจ.ศุภาลัย กล่าวว่า ตลาดหาดใหญ่ยังพอไปได้  ศุภาลัยยังมีการเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ยังซื้อที่ดินใหม่ๆ แทบทุกวัน  แต่ภาวะในขณะนี้ตกต่ำไปทั่ว จึงทำให้สิ่งต่างๆ ชะลอตัวลงบ้าง  นโยบายของบริษัทเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองขนาดกลางและขนาดใหญ่ ไม่พัฒนาในเมืองขนาดเล็ก เพราะมีกำลังซื้อน้อยกว่า  สำหรับสงขลามีข้อดีมากมาย เช่น ท่าเรือน้ำลึก นิคมอุตสาหกรรม การค้าขายชายแดน ค่าใช้จ่ายถูกกว่าภูเก็ต เป็นต้น  สำหรับจังหวัดภูเก็ตที่ บมจ.ศุภาลัยก็ไปพัฒนาด้วย ปรากฏว่าติดปัญหาการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ต้องกินเวลานานออกไป 1-1.5 ปีก่อนที่จะสามารถเปิดตัวได้
            อนึ่ง ดร.โสภณ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า
            1. ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยประเมินส่า บมจ.ศุภาลัย มีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในช่วง 4 เดือนแรกนี้เป็นอันดับที่ 2 รองจาก บมจ.เอ.พี. (ไทยแลนด์) แต่โดยที่ บมจ.ศุภาลัยพัฒนาในอีก 20 จังหวัดภูมิภาค “แชมป์” การเปิดตัวโครงการใหม่จึงน่าจะเป็นของ บมจ.ศุภาลัยในของเขตทั่วประเทศ
            2.  การพัฒนาในเมืองหลักของภูมิภาคเป็นยุทธศาสตร์ที่สมควรแล้ว เพราะเมืองใหญ่มีกำลังซื้อมากกว่ามีส่วนราชการ สถาบันการศึกษามากมายอีกด้วย
            3. ข้อดีของช่วงปัจจุบันนี้ก็คือดอกเบี้ยต่ำ ค่าแรงไม่ขึ้น ค่าวัสดุก่อสร้างไม่ขึ้น หากสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า เพื่อเปิดใช้ในอีก 2 ปีข้างหน้า น่าจะเป็นการลงทุนที่เหมาะสมมาก
            4. ในภาวะอิ่มตัวในขณะนี้ ควรที่บริษัทพัฒนาที่ดินจะออกไปพัฒนาในต่างประเทศที่มีโอกาสเติบโตอีกมากทั้งในกัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา และเวียดนาม เป็นต้น

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   6202 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่