Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
มาตรฐาน จรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับงานสำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. 2553
ผลการศึกษาคณะทำงานเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2551
(การพัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทย)
ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทย
ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสอบผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับงานสำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. 2547
แบบฟอร์มมาตรฐานรายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน พ.ศ. 2547
สภาผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน... ถึงเวลาแล้ว
รายงานประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ อย่าดูเพียงบันทัดสุดท้าย *
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณสมาชิก
แนวทางสำหรับการประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทย
ท่านทราบไหม ปัจจุบันนี้เราสามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้แล้ว
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่