Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

กำหนดการสัมมนาดูงาน: เคล็ดไม่ลับ การทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย รุ่นที่ 4
วันพุธที่ 29 - วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 (2 วัน 1 คืน)
สถานที่ดูงานจังหวัด สระบุรี - ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
08:00พบกันที่มูลนิธิฯ ออกเดินทางด้วยรถโค้ช พร้อมบรรยายตลอดการเดินทาง “ธุรกิจไม้ขุดล้อม
 การประเมินค่าต้นไม้ และต้นไม้เพื่อการจํานอง” โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย และ อ.พัลลภ กฤตยานวัช
10:00เดินทางถึง อบต.ชะอม จังหวัดสระบุรี ศึกษามูลค่าและกระบวนการของธุรกิจ

 

พบคุณสมหมาย กาลสุข และ คุณสายบัว พาศักดิ์ ฟังประสบการณ์การปลูกไม้ล้อมมากว่า 10 ปี ปัญหา อุปสรรค และโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ การขายไม้ล้อม การรับจ้างล้อมไม้จากพื้นที่อื่นทั่วประเทศ 
11:00ดูงานสวนไม้ล้อมโครงการที่ 1
12:00รับประทานอาหารกลางวัน ณ สะพานมิตรภาพ
14:00ดูงานสวนไม้ล้อมโครงการที่ 2
16:00ดูงานสวนไม้ล้อมโครงการที่ 3
18:00ถึงที่พัก ชลพฤกษ์ รีสอร์ท และรับประทานอาหารค่ำ

20:00

พักผ่อนตามอัธยาศัย
  
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
07:00รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
08:00ดูงานโครงการ Wellness Home โดยคุณอัญชลี ชัยทรัพย์ ผู้บริหารชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
09:00ออกเดินทางไป จังหวัดปราจีนบุรี
10:00พบผู้แทน อบต.ดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ฟังบรรยายศึกษาพื้นที่ ต.ดงขี้เหล็ก
11:00ดูงานสวนป้าจำนงค์ ชมไม้ล้อม ไม้ดอก ไม้ประดับ จ.ปราจีนบุรี
12:30รับประทานอาหารกลางวัน
14:00เดินทางกลับ
16:00กลับถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

 

 


ดร.โสภณ พรโชคชัย 
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย AREA

อ.พัลลภ กฤตยานวัช 
อดีต SVP ธนาคารอาคารสงเคราะห์


 
 

สัมมนาดูงาน: เคล็ดไม่ลับ การทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย รุ่นที่ 2 ( รุ่นที่ผ่านมา )
ใบลงทะเบียน
Registration Form
ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
2. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
3. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
4. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
หน่วยงาน:
ที่อยู่:
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
 โทรสาร
* อีเมล์:
ยืนยัน:
2143 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ท่านละ 6,500 บาท
(รวมค่ารถโค๊ช และอาหารทุกมื้อ)
รวมค่าบริจาค: บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดส่งใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171 Email: info@thaiappraisal.org
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่