Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

ดูงานภาคตะวันออกกับจอมยุทธ์: เตรียมแผนอสังหาฯ ใหม่

วันอังคารที่ 29 - วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ณ จังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว


วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

08:00 เดินทางจากมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย พร้อมนำเสนอผลวิจัยสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ
กรุงเทพมหานครและภูมิภาค และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับจอมยุทธ์
10:30 ดูงาน สวนจิตร์นิยม อสังหาริมทรัพย์เชิงเกษตร: ต้นทุเรียนร้อยปี ลูกละแสนบาท ต.หนองโพรง ปราจีนบุรี
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
12:45 ออกเดินทางมุ่งสู่สถานที่ดูงานถัดไป
13:15 ดูงาน บ้านดงบัง หมู่บ้านไม้ล้อม เพื่อการวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการแสวงหาธุรกิจที่ดินใหม่
14:30 ออกเดินทาง พร้อมบรรยายสรุปการพัฒนาที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกระหว่างทาง
16:30 ดูงาน ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก ดูการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฝั่งไทยและฝั่งปอยเปต
18:00 เข้าพักที่โรงแรม La villa Boutique Hotel
18:30 รับประทานอาหารค่ำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคาราโอเกะ
22:00 ราตรีสวัสดิ์

 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

07:00 รับประทานอาหารเช้า
08:00 ออกเดินทางมุ่งสู่สถานที่ดูงานถัดไป
08:30 เยี่ยมชม ปราสาทสด๊กก๊อกธม: ปราสาทที่ยิ่งใหญ่สุดในภาคตะวันออก ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง สระแก้ว
09:45 ออกเดินทาง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับจอมยุทธ์
10:45 เดินทางถึงละลุ: แกรนด์แคนยอน หนึ่งใน Unseen ประเทศไทย ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา สระแก้ว
12:15 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ละลุ
13:00 ออกเดินทาง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับจอมยุทธ์
14:00 ดูงาน บมจ.Professional Waste Technology: บริการจัดการกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย
15:00 ออกเดินทางพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับจอมยุทธ์
18:30 เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
ใบลงทะเบียน
Registration Form
ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
2. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
3. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
4. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
หน่วยงาน:
ที่อยู่:
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
 โทรสาร
* อีเมล์:
ยืนยัน:
7296 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ท่านละ 5,500 บาท
(รวมค่ารถโค๊ช และอาหารทุกมื้อ)
รวมค่าบริจาค: บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
 
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์

เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ
 
โปรดส่งใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171 Email: info@thaiappraisal.org
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่