"แม้ว"ประกาศ"เลิกทาส"ทุนนิยม
โวต่อขอเวลา6ปีแก้ปัญหาคนยากจน

ผู้จัดการ Online, พุธที่ 1 ตุลาคม 2546
 
สรุปสาระข่าว
 
         "ทักษิณ ชินวัตร"ประกาศ อีก 6 ปีแก้ไขปัญหาความยากจน ได้ 60% จากคนจนทั้งหมดทั่วประเทศ และยังประกาศ วันนี้เป็นวันเลิกทาส ระบบทุนนิยมและยังย้ำถึง ปัญหาเร่งด่วนในการต้องแก้ไขเช่น ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน คนเร่ร่อน ยาเสพติด การพนัน การขายตัวของนักเรียน นักศึกษา และการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน
 
ข้อคิดเห็น
 
        แก้ไขปัญหาคนจนใช่จะทำได้ง่าย ๆ ที่ (เคย) ว่าจะให้คนจนหมดไปใน 6 ปี หรือในข่าวล่าสุดนี้ลดเป้าลงให้เหลือ 60% ก็ตาม ก็ใช่จะทำได้จริง ตามสถิติ คนไทยที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนมี 12.5%
        ท่านทราบไหม ในสหรัฐอเมริกาเอง ยังมีคนจนถึง 12.7% ด้วยซ้ำไป ดังนั้นการหวังจะแก้ไขปัญหาคนจนให้หมด จึงมีความเป็นไปได้น้อยมาก
 
รายละเอียดของเนื้อข่าว
 
         พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆ ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกฝ่ายร่วมกันพลิกฟื้นความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะจะหาแนวทางสร้างโอกาสให้แก่คนในสังคมชนบทระดับรากหญ้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศ อีกทั้งจะมีการหารือในเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร เพื่อให้มีที่ดินทำกิน รวมทั้งจะเร่งแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีศักยภาพในสังคมมากขึ้น
         นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ผู้ประกอบการที่มีอาชีพผิดกฎหมาย รวมถึงกลุ่มอิทธิพล หากไม่ยุติพฤติกรรมต่างๆ ก็อาจจะถูกยึดทรัพย์ รวมทั้งได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ให้เร่งปราบปรามหวยใต้ดินในแต่ละพื้นที่ หากละเลย เพิกเฉย ก็จะต้องถูกดำเนินการลงโทษ
         นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่กำลังอยู่ในขั้นที่น่าวิตก โดยรัฐบาลจะหามาตรการให้เด็กนักเรียนมีโอกาสสร้างรายได้ และมีอาชีพเสริมที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความภูมิใจในตัวเอง อีกทั้งจะหามาตรการปรับโครงสร้างภาคประชาชนเพื่อปรับชีวิตใหม่ให้แก่คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจากมาตรการต่าง ๆ ที่จะออกมา เชื่อว่าจะเป็นแนวทางในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างพลังให้กับคนในชาติเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างชีวิตและครอบครัวให้ดี ก่อนที่จะร่วมกันสร้างชาติต่อไป
         พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า วันนี้จะเป็นวันประกาศเลิกทาสในระบบทุนนิยม ทำให้คนไทยที่อ่อนแอทั้งเรื่องโอกาส ความหวัง ให้กลับมามีศักยภาพ รัฐบาลมีคนไทยอ่อนแอประมาณ 8 ล้านคน และในจำนวนนี้มีร้อยละ 20 ที่ต้องได้รับการรักษาและฟื้นฟู ประเทศไทยมีประชากร 63 ล้านคน ถ้าทุกคนสามารถผลิตได้ทั้งหมด จะทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า เพราะถ้ามีการผลิตคนเหล่านั้นจะมีทักษะ มีสมองและมีการสร้างงาน แต่หากไม่มีการผลิต คนเหล่านั้นจะเป็นภาระของสังคม โดยปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขคือ
         1. ปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งจะมีการศึกษาทั้งอุปสงค์และอุปทาน เพราะเชื่อว่าที่ดินคือที่พิมพ์แบงก์ของคนจน
         2. ปัญหาคนเร่ร่อน
         3. ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
         4.ปัญหาหวยใต้ดิน
         5. การช่วยเหลือเด็กนักเรียน
         6. ปัญหาการหลอกลวงคนจน
         7. การปรับโครงสร้างหนี้.
         นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังย้ำว่า การแก้ไขปัญหาความยากจนภายใน 6 ปี จะสามารถทำให้คนจนพ้นจากปัญหาต่างๆ ได้ถึง 60% จากจำนวนคนจนทั้งหมด โดยเชื่อว่า การแก้ไขปัญหาจะสำเร็จได้ โดยการเปิดโอกาสทางสังคม ให้กับคนจน เพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีได้ในสังคม พร้อมกับเป็นการใช้ศักยภาพคนจนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุด
         ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงปัญหาเร่งด่วนในการต้องแก้ไขเช่น ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน คนเร่ร่อน ยาเสพติด การพนัน การขายตัวของนักเรียน นักศึกษา และการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน ฯลฯ ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้ รัฐบาลจะมีการจดทะเบียน สำหรับคนยากจน ที่ประสบปัญหาต่างๆ และจะเป็นการแก้ไขปัญหาของชาติที่ยั่งยืน
         ด้านพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องของปัญหาความยากจน ระบุว่า ปัจจุบันมีที่ดินทั่วประเทศกว่า 320 ล้านไร่ซึ่งเป็นที่ดินของประชาชนไปแล้ว 127 ล้านไร่ ของภาครัฐ 293 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือจะจัดสรรอีก 31 ล้านไร่ ่