"ที่ดิน"รอคลังฟันธง แก้พ.ร.บ.อาคารชุด ต่างชาติเช่าที่90ปี
 
สรุปสาระข่าว
 
        นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยกรณีตัวแทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ได้ยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการคลัง ขอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อดึงดูดใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
 
ข้อคิดเห็น
 
        อย่าให้ต่างชาติมาซื้อ-เช่านาน ๆ โปรดอ่าน ต่างชาติกับการครอบครองที่ดินไทย
 
รายละเอียดของเนื้อข่าว
 

        นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยกรณีตัวแทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ได้ยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการคลัง ขอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อดึงดูดใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเปิดให้ซื้อห้องชุดได้เต็ม 100% ของเนื้อที่ห้องชุด จากปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้ชาวต่างชาติซื้อได้ไม่เกิน 49% และให้สามารถเช่าที่ดินได้ไม่เกิน 90 ปี จากปัจจุบันเช่าได้ไม่เกิน 30 ปี ว่า คงต้องมองในภาพรวมหรือภาพใหญ่ของการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลว่ากระทรวงการคลังมองว่าหากมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้วจะส่งผลดีมากน้อยเพียงใด ถ้ารัฐบาลหรือกระทรวงการคลังเห็นว่าควรมีการแก้ไข กรมที่ดินในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็พร้อมจะดำเนินการ อย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงการคลังยังไม่ได้หารือเรื่องนี้มายังกระทรวงมหาดไทยหรือกรมที่ดิน

        "ต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากกรมที่ดิน แต่อาจจะเป็นแนวคิดของภาคเอกชนหรือกระทรวงการคลัง และยังไม่มีการหยิบยกขึ้นพิจารณาอย่างเป็นทางการ เพียงแต่กรมที่ดินรับทราบจากข่าวที่มี ออกมา หากจำเป็นต้องแก้ไขก็พร้อมจะสนองนโยบาย"

        นายอนุวัฒน์กล่าวต่อว่า ในส่วนของการปรับเพิ่มสัดส่วนชาวต่างชาติให้ซื้อห้องชุดได้มากกว่า 49% หากจะมีการแก้ไขคงต้องดูว่าจะปรับเพิ่มเป็นเท่าใด โดยจะต้องดำเนินการด้วยการเสนอขอแก้ไข พ.ร.บ.อาคารชุด ส่วนการจะเปิดให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินได้ไม่เกิน 90 ปี ต้องเสนอขอแก้ไข พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542