ต่อในอนุญาตหมอทุก 5 ปีสะดุด สธ.กลับลำถอนวาระจาก ครม.
ประชาชาติธุรกิจ 3-6 พฤษภาคม 2550 หน้า 1
 
 
สรุปสาระข่าว
 
        แก้ พรบ. ประกอบโรคศิลปะสะดุด สธ.ถอนร่างกฎกระทรวงต่อใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ "หมอ-ทันตแพทย์" ทุก 5 ปี ออกจากที่ประชุม ครม. ด้านผู้เชี่ยวชาญชี้ งานนี้ประชาชนเสียประโยชน์ ขณะที่ รพ.เอกชนขานรับ ชี้เป็นการยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์
 
ข้อคิดเห็น
 
        ท่านทราบหรือไม่ งานนี้เขามีการคิดกันมาตั้งแต่ปี 2542 แต่จนบัดนี้ก็ไม่ได้ทำอะไร ประชาชนหรือผู้บริโภค มักไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร น่าสงสาร ฤาประเทศนี้ไม่ใช่ของประชาชน แต่ของผู้มีอำนาจ ขนาดวงการแพทย์ที่ก้าวหน้า ยังทำไม่ได้ แล้ววงการประเมินค่าทรัพย์สินของเราที่อ่อนยวบกว่า จะมีหลักประกันอะไรแก่ผู้บริโภค จะมีการพัฒนาที่ดีหรือไม่
 
รายละเอียดของเนื้อข่าว
 

(ไม่มี เพราะไม่ปรากฏในเว็บของหนังสือพิมพ์นี้ แต่ท่านสามารถหาอ่านได้ทั่วไป)

 

(ต่อไปนี้เป็นข่าวในปี 2542 ดังนี้)