Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก

เสวนาวิชาการครั้งที่ 269:
การประเมินคาร์บอนเครดิตและการขายคาร์บอนเครดิต
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 09:00 – 12:15 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

   

เสวนาวิชาการครั้งที่ 269
การประเมินคาร์บอนเครดิตและการขายคาร์บอนเครดิต
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 09:00 – 12:15 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

กำหนดการ       
08:30 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09:00 น.   การประเมินคาร์บอนเครดิตฉบับเข้าใจง่าย
                คุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต
                 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

10:15 น.   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม/เครื่องเคียง
10:30 น.   สิทธิประโยชน์ในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
               คุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต
               องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
11:15 น.   กระบวนการซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต และสถานการณ์ตลาดคาร์บอน
               คุณพรรษรัตน์ นัยจิตร นักวิชาการ สำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต
               องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

12:15 น.   ปิดการสัมมนา

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่