Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 266: แนวทางการตั้งสภาวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

  

  

เสวนาวิชาการครั้งที่ 266: แนวทางการตั้งสภาวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
 “วิชาชีพประเมินค่า-นายหน้า-ผู้บริหารทรัพย์สิน สมควรมีสภาวิชาชีพเยี่ยงวิชาชีพอื่น เช่น สภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ จะพัฒนาวิชาชีพอย่างไรดี 


กำหนดการ
13:00   เปิดการเสวนา
           รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:15   การพัฒนา พรบ. และองค์กรควบคุมวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทย
           ดร.แคล้ว ทองสม อดีตผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ 
15:00   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม/เครื่องเคียง
15:15   การอภิปรายการควบคุมวิชาชีพโดยสภาวิชาชีพดีอย่างไร
           พลอากาศตรี หม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ (ผู้แทนสภาสถาปนิก)
           คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ (ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี)
           คุณประสงค์ ธาราไชย (อดีตประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร)
           ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (ผู้ดำเนินรายการ)
17:00   ปิดการเสวนา

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่