Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 261: ความท้าทายของวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.15-17.00 น. ผ่าน ZOOM

    

เสวนาวิชาการครั้งที่ 261: ความท้าทายของวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.15-17.00 น. ผ่าน ZOOM
 
ความท้าทายของวิชาชีพนายหน้ามีอะไรบ้าง จัดการอุปสรรคอย่างไรให้ก้าวสู่ความความสำเร็จในอาชีพ
 
กำหนดการ
13:00 เปิดการเสวนา
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:15 อุปสรรค์และปัญหาของนายหน้า ทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จ
คุณไมค์ เชตเตอร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็นพีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์)
14:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม/เครื่องเคียง
15:00 อาชีพนายหน้ารวยจริงหรือ / ซักถาม
คุณไมค์ เชตเตอร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็นพีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์)
17:00 ปิดการเสวนา

 

 

 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่