Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 264: Digital Token สำหรับอสังหาริมทรัพย์
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

เสวนาวิชาการครั้งที่ 264: Digital Token สำหรับ อสังหาริมทรัพย์
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
Digital Token คืออะไร มีบทบาทอย่างไรในระบบการเงิน-การลงทุนของไทย ใช้ซื้อ-ขายสินค้าหรืออสังหาริมทรัพย์
แทนเงินบาทได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีคลังความรู้เกี่ยวกับที่ดิน ปัญหาและทางออก จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับที่ดิน 30 ปี
 
กำหนดการ
13:00   เปิดการเสวนา
           รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย                     
13:15   Digital Token สำหรับ อสังหาริมทรัพย์ 
           อ.วรุฒม์ พรหมบุญ Managing Partner ของ FirstMarket
14:15   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม/เครื่องเคียง
14:30   รอบรู้เรื่องที่ดิน 
           อ.เกรียงไกร ศรีฟ้า "เกราะเหล็กอสังหาฯ" Page คลินิกที่ดิน
17:00  ปิดการเสวนา
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่