Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 263: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกับวงการอสังหาริมทรัพย์
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.15-17.00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และผ่าน ZOOM

 

     

 

เสวนาวิชาการครั้งที่ 263: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกับวงการอสังหาริมทรัพย์
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.15-17.00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และผ่าน ZOOM

 วิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายจาการรับรองทางวิชาชีพโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 
มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล
ะจัดการเสวนาถึงบทบาทของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ประกอบด้วยนักวิชาชีพหลากหลาย ตั้งแต่ช่างประเภทต่างๆ
การรับเหมาก่อสร้าง การพัฒนาที่ดิน การเงินเคหะการ นายหน้า ผู้บริหารทรัพย์สิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ฯลฯ มาร่วมงานเสวนานี้เพื่อ
ศึกษาถึงบทบาทของสถาบันต่อการพัฒนาวิชาชีพที่หลากหลายเหล่านี้ และทิศทางในอนาคต

กำหนดการ
13:00 เปิดการเสวนา
          คุณจุลลดา มีจุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
          ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล
13:30  บทบาทของสถาบัน กับการพัฒนาวิชาชีพในวงการอสังหาริมทรัพย์ การปรับปรุงระบบสอบสำหรับการสอบนายหน้าฯ
          คุณจุลลดา มีจุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
15:00  พัก-รับประทานเครื่องดื่ม/เครื่องเคียง
15:15  การอภิปราย วิชาชีพอสังหาริมทรัพย์กับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
          คุณพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
          คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
          คุณกฤษดารักษ์ แพรัตกุล ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
          ว่าที่ร้อยตรี นราธิป ตินตะชาติ นายกสมาคมช่างรังวัดเอกชนแห่งประเทศไทย
          ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (ผู้ดำเนินรายการ)
17:00 ปิดการเสวนา

 

 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่