Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 259: ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.15-17.00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

   

เสวนาวิชาการครังที่ 259: ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์
สำหรับธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงาน เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ โกดัง
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 

13:00   ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินการระดมสมองครั้งนี้
           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ
13:30   การชี้แจงการจัดทำอัตราผลตอบแทนในครั้งก่อน 
           อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์/กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ
13:45   การระดมสมองเพื่อการกำหนดอัตราผลตอบแทน โดยแยกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
           กลุ่มที่ 1 โรงแรม: อ.ธนินทร์ นนนที กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
           กลุ่มที่ 2 กลุ่มศูนย์การค้า: อ.อนันต์ จิตรมีศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น 
           กลุ่มที่ 3 กลุ่มสำนักงาน: อ.ริษิณี สาริกบุตร Head Of Business Analytics, Asset world Company Limited
           กลุ่มที่ 4 กลุ่มเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์: อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า CEO, Syncate Co., Ltd. เจ้าของ Omni Tower      
           กลุ่มที่ 5 กลุ่มโกดัง-โรงงานให้เช่า: ดร.นีน่า โสภารัตน์ สนิทรัมย์ ที่ปรึกษามูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
14:45  พักรับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:00  การนำเสนอผลการระดมสมองโดยผู้แทนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 5 กลุ่ม
15:30  ผลสรุป การนำผลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์การลงทุนและการศึกษาในรายละเอียดต่อไป
          อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์/กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ
16:00  ปิดการเสวนา  
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่