Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 255: “ESG Smart City และความยั่งยืน”
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 13:00 - 17:00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็คเมืองทองธานี

   

เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง จะพัฒนาเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้เป็น Smart City ได้อย่างไร
กำหนดการ 
13:00 เปิดการเสวนา
          รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:15 ฟังประสบการณ์จากผู้บริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเลย์
          คุณสุรชัย เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผอ.โครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
          บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
14:15 พักรับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
14:35 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ESG (Environmental Social Governance) ในวงการอสังหาฯโดยเฉพาะบริษัทพัฒนาที่ดิน
          และที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์
          อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า รองประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และ
CEO, Syncate Co.,Ltd.
          รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล อดีตนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) 
          ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
16:30 ปิดการเสวนา

 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่