Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 255: การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแบบ ERA
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

   

ความสำเร็จประการหนึ่งของการเป็นนายหน้าที่ประสบความสำเร็จก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาฟัง อ.รณิดา จาก ERA
ว่ากระบวนการและแนวทางแห่งความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยั่งยืนและ “กินยาว” ทำอย่างไร

13:00 เปิดการเสวนา
        รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
 
13:15 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแบบ ERA
        อ.รณิดา พูลเอี่ยม กรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
        และ COO, ERA Holding (Thailand) Co., Ltd.
 
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:15 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแบบ ERA (ต่อ)
17:00 ปิดการเสวนา

 

 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่