Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 252: "ความรู้เรื่องภาษีและการวางแผนภาษีอสังหาฯ + การประเมินค่ากิจการ"
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

   

ความรู้เรื่องภาษีและการวางแผนภาษีอสังหาฯ + การประเมินค่ากิจการ
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
13:00 เปิดการเสวนา
         รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าฯ
13:30 “เกร็ดความรู้เรื่องการเสียภาษี วางแผนภาษี” 
          เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีนิติบุคคล ภาษีเงินได้ ภาษีกำไรจากการขาย ภาษีมรดก
          รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าฯ
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
15:15 การประเมินค่ากิจการสำหรับผู้บริหารกิจการและผู้สืบทอดกิจการ
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
17:00 ปิดการเสวนา 

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่