Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 251: "แนวทางการขายบ้าน-ห้องชุดให้นักลงทุนต่างชาติ"
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

   

  

แนวทางการขายบ้าน-ห้องชุดให้นักลงทุนต่างชาติ
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ที่ผ่านมามีนักลงทุนจากต่างประเทศสนใจมาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย
ผู้มีรายได้สูงหรือผู้มีคู่ครองชาวไทย นักพัฒนาที่ดิน นายหน้าจะมีช่องทางการขายบ้านและห้องชุดให้ชาวต่างชาติได้อย่างไร
กำหนดการ
13:00 เปิดการเสวนา
         รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าฯ
13:15 ข้อมูลการขายห้องชุดให้กับคนต่างชาติล่าสุดและขนาดบ้านมือสอง
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
13:45 เสวนาแนวทางการขายบ้าน-ห้องชุดให้นักลงทุนต่างชาติ (รอบที่ 1)
          คุณประวิทย์ อนุศิริ นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
          คุณอาทิตยา อัตถากร กรรมการฝ่ายการตลาดต่างประเทศสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
          คุณนวรัตน์ สัมพันธ์ศรี กรรมการสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
          ดำเนินการโดย อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า รองประธานมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
15:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
15:30 เสวนาแนวทางการขายบ้าน-ห้องชุดให้นักลงทุนต่างชาติ (รอบที่ 2)
          คุณรณิดา พูลเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ERA Holding (Thailand)
          คุณวิทย์ กุลธนวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KW Thailand
          มาสเตอร์ ดร.นีน่า โสภารัตน์ สนิทรัมย์ กรรมการผู้จัดการ บจก.บายแลนด์แอนด์โฮม (ไทยแลนด์)
          Mr.Ken Khorana ผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์อินเดีย
          ดำเนินการโดย คุณมูฮำหมัดอิกบาน เชตเตอร์โมฮามัด กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็นพีเอ็ม พร๊อพเพอร์ตี้
17:00 ปิดการเสวนา 

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่