Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 250: "จีนกับอสังหาริมทรัพย์ไทยในอนาคต"
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

  

 

เสวนาวิชาการครั้งที่ 250 "จีนกับอสังหาริมทรัพย์ไทยในอนาคต"
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม เวลา 13:00-17:00 น ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

มาฟังผู้รู้เกี่ยวกับศักยภาพของจีนกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
และโอกาสการไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในจีน (ถ้ามี) มาพบกับกูรูผู้มีความรู้ในด้านนี้โดยตรง
 
กำหนดการ
13:00  เปิดการเสวนา
         รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าฯ
13:15  แนวทางความร่วมมือเพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จีนในไทยและโอกาสการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยในจีน
         ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
14:45  พัก-รับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
15:00  อิทธิพลของจีนกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
         อ.อภิทัย ตระกูลหยาง ผู้ก่อตั้งสำนักไทยจีนกฎหมายธุรกิจการค้าการบัญชี
16:00  ปิดการเสวนา
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่