Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 249: "สุดยอดวิสัยทัศน์นักการขาย-การตลาดอสังหาริมทรัพย์"
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

  

 

เสวนาวิชาการครั้งที่ 249 "สุดยอดวิสัยทัศน์นักการขาย-การตลาดอสังหาริมทรัพย์"
วันอังคารที่ 20 กันยายน เวลา 13:00-17:00 น ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ เป็นสุดยอดปรมาจารย์ด้านการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
โดยพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์สำเร็จมาแล้วเป็นอันมาก จัดอยู่ในระดับ “ตำนาน” 
มูลนิธิจึงเชิญท่านมาแสดงปาฐกถาจากประสบการณ์อันอุดมของท่านโดยตรง
 
13:00 เปิดการเสวนา
         อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า รองประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าฯ
13:15 การแสดงปาฐกถาเรื่อง “สุดยอดวิสัยทัศน์นักการขาย-การตลาดอสังหาริมทรัพย์”
         อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ ปรมาจารย์ด้านการขายการตลาดของประเทศไทย
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
15:15 ข้อคิดเห็นจากผู้รู้และการซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
         อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ ปรมาจารย์ด้านการขายการตลาดของประเทศไทย
         อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า รองประธานมูลนิธิ
         อ.ไมค์ เชตเตอร์ รองประธานมูลนิธิ
         ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิฯ (ดำเนินการ)
16:00 ปิดการเสวนา
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่