Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการครั้งที่ 248: "กรณีศึกษาการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ล่อแหลม"
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

 

 

เสวนาวิชาการครั้งที่ 248 "กรณีศึกษาการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ล่อแหลม"
วันพุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00-17:00 น ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
ในการซื้อขาย/ประเมินค่าทรัพย์สิน มีกรณีศึกษาการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่อ่อนไหวและล่อแหลมอยู่เป็นจำนวนมาก
ที่นายหน้าและผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ตลอดจนนักลงทุน สถาบันการเงินและนักพัฒนาที่ดินไม่ควรพลาด 
 
กำหนดการ
13:00 เปิดการเสวนา: รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:15 กรณีศึกษาชุดที่ 1: อ.สุรพงษ์ ตรีสุกล กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
14:30 กรณีศึกษาชุดที่ 2: อ.เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์ กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
15:30 พัก-รับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
15:45 กรณีศึกษาชุดที่ 3: อ.ธนดล นาครัตน์ กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
17:00 ปิดการเสวนา
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่