Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาครั้งที่ 239: สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ 4 ภาค
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. ผ่าน Zoom

  

  

วิทยากร

  • นายวโรดม ปิฏกานนท์  ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
  • คุณมนต์ทวี หงษ์หยก ประธาน YEC หอการค้าภูเก็ต และ กงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรียประจำจังหวัดภูเก็ต
  • นายณัฐวัชร สวนสุจริต​ อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี
  • นายคริส เชิดสุริยา ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหาร เครือบริษัทในกลุ่มออเนอร์จังหวัดชลบุรี

 

      กรอบการเสวนา

  • สภาพเดิมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดของท่านและพื้นที่ใกล้เคียงก่อนเกิดโควิด-19
  • สถานการณ์ของตลาดช่วงการแพร่ระบาดปี 2563 ถึงปัจจุบัน 2564 เป็นอย่างไรบ้าง
  • ราคาอสังหาริมทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไร สำหรับอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท
  • มีโอกาสฟื้นตัวเร็ว-ช้าแค่ไหน  ประเภทไหนก่อน-หลัง  การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจะส่งผลมากน้อยเพียงไร
  • มาตรการที่รัฐควรสนับสนุนต่อการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์

 

      ดำเนินรายการโดย

      -      นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ  อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน

      -      น.ส.สุทิษา สุภารัตน์  บรรณาธิการข่าวอสังหาริมทรัพย์ หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่