Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 39 เรื่อง "นโยบายที่อยู่อาศัยไทย 2006"
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2548, กรุงเทพมหานคร

เปิดการเสวนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "รัฐบาลกับการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในมิติใหม่" โดย นาย วัฒนา เมืองสุข ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเสวนากลุ่มย่อย ซึ่งนำโดยวิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิจากทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อนำเสนอมุมมองแนวโน้มและแผนการดำเนินงานด้านนโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทยในอนาคต เพื่อประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนในการวางแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืนต่อไป

คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา
 

อ.วสันต์ คงจันทรั
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท
แอฟแฟร์ส

คุณวรรณา ตัณฑเกษม
ประธานสภาที่อยู่อาศัยไทย
กรณีจังหวัดระยอง

คุณอิสระ บุญยัง
อุปนายก สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
ประธานกรรมการวิชาการ
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

นายประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.ศุภาลัย


นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล
นายกสมาคม
สมาคมตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย


นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
ผอ.กองนิติการ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


คุณลดาวัลย์ ธนะธนิต
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ


คุณนิวัติ ลมุนพันธ์
กรรมการบริหาร
บ้านเทวารัณย


คุณพัลลภ กฤตยานวัช
ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์


คุณนคร มุธุศรี
ประธานอำนวยการบริหาร
ในเครือ B.M.Group


ผศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คุณไพโรจน์ สุขจั่น
นายกสมาคม
สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณฐิตานนท์ พิบูลย์นครินทร์
รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ

ดร.สุวัฒน์ วาณีสุบุตร
ที่ปรึกษา สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
 


คุณพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ

 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่