Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 178
"Real Tech 2017 เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30-16:10 น. ณ โรงละคร อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท ชั้น 16
 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. (66)2295.3171 Fax. (66)2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่