Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
สำหรับสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี
เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 74
“มาตรฐานอัตราผลตอบแทน-ราคาค่าก่อสร้าง”
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12:30 - 17:00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting Room 3 กรุงเทพฯ
   
มาตรฐานสำคัญที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินต้องรู้เพื่อการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน
สาระ อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ผ่านการระดมสมอง และการทบทวนด้วยแบบสอบถามจากผู้รู้และประกาศใช้แล้ว มาฟังผู้รู้ในวงการแสดงความเห็นเพิ่มเติม / ราคาค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2551 จัดทำเป็นรายปีโดยคณะทำงานกำหนดราคาค่าก่อสร้างอาคาร สมาคมผู้ประเมินฯ มาฟัง ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน แถลงรายละเอียด นักประเมินและสถาบันการเงินที่ใช้งานประเมินพลาดไม่ได้เด็ดขาด / ผลการสำรวจความเห็นในวงการผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน วงการนี้จะพัฒนาไปในทางไหนต่อไป
กำหนดการ   
12:30 ลงทะเบียน – รับเอกสาร
13:00 เปิดการเสวนา รายงานกิจกรรมและโครงการใหม่ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 การบรรยาย “ทำความเข้าใจนัยสำคัญของราคาค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2539-2551”
ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธานคณะทำงานฯ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:00 ผลการระดมสมองและแบบสอบถาม+การอภิปรายโดยผู้ประกอบการจริง
“อัตราผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการประเมินค่าทรัพย์สิน”
คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
คุณริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จำกัด
คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บจก.น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น
อ.วสันต์ คงจันทร์ ประธานคณะทำงานฯ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
15:30 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:45 ผลสำรวจด้วยแบบสอบถาม+การอภิปราย “แนวทางพัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน”
อ.วันชัย ตัณฑ์สกุล เลขาธิการ นายกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ อุปนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
17:00 ปิดการเสวนา
   
กรุณากรอกอีเมล์ก่อน เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
เลือกทั้งหมด
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่