Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
สำหรับสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี
อนาคตกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 32 วัน พุธที่ 25 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่