Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
สำหรับสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี
กรุณากรอกอีเมล์ก่อน เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
เลือกทั้งหมด
เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 215:
ทำเลน่าลงทุนในผังเมืองใหม่

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ผังเมืองใหม่  กทม. กำลังจะแล้วเสร็จ-ประกาศใช้ ทำเลใดน่าลงทุน-มีอนาคตที่สุด มารู้ก่อนใคร
กรุงเทพมหานครและกรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังจัดทำผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับใหม่เพื่อแทนที่ฉบับปัจจุบัน ในผังเมืองใหม่ มีทำเลใดที่น่าสนใจที่สุด มีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาสูงสุด และเราจะเข้าใจผังเมืองใหม่ในอนาคตได้อย่างไรบ้าง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินอย่างไร ต้องมางานเสวนาวิชาการนี้
กำหนดการ  
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนา
กล่าวเปิดการเสวนา:
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:30 มีอะไรใหม่ๆ ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
นางชูขวัญ นิลศริ ผู้อำนวยการสำนักวางผังเมือง กรุงเทพมหานคร
14:20 มีอะไรใหม่ๆ ในผังเมืองปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
นางสาวอรรคยุพา  สว่างเนตร นักผังเมืองชำนาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
15:10 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:20 ผู้รู้ด้านผังเมือง: นักวิชาการคิดอย่างไร
ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ
15:50 แง่คิดการซื้อที่ดินตามผังเมืองใหม่: นักพัฒนาที่ดินคิดอย่างไร
นายณรงค์พล เสนาะดนตรี ผู้อำนวยการทีมบริหารโครงการ (ธุรกิจคอนโด) บจก.เฮลิกซ์ และ กรรมการ สมาคมผู้ซื้อบ้าน
16:20 จุดอับ จุดอ่อนที่พึงระวัง: มุมมองของนักวิจัยและผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
17:00 จบการเสวนา (วิทยากรอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ)

 

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่