Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
สำหรับสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี
กรุณากรอกอีเมล์ก่อน เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
เลือกทั้งหมด
เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 214:
เสวนาฯ 214 โอกาสการลงทุนอสังหาฯ ในภูมิภาคอีอีซี

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

     แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ออกมาแล้วเมื่อ 9 ธันวาคม 2563 มาวิเคราะห์กันให้ชัดๆ ถึงโอกาสและข้อพึงระวังในการลงทุนที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ในเขตภูมิภาคการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) กัน

กำหนดการ  
12:30

ลงทะเบียน

13:00 เปิดการเสวนา
กล่าวเปิดการเสวนา: รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:30

ว่าด้วยแผนผังการใช้ที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
คุณจริยาพร   จิตต์ใจมั่น   ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศ และ ผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง

14:30

บทวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดที่พึงระวังในแผนผังการใช้ที่ดินอีอีซี
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

15:00

พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

15:15

ข้อคิดจากผู้รอบรู้
คุณชูศักดิ์ ขอร่วมกลาง หัวหน้ากองโครงการขนาดใหญ่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
คุณวัชระ ปิ่นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บจก.วัชราดล และ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา
คุณอรุช ช่างทอง กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจใน    EEC  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
คุณอติณัช ชาญบรรยง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

17:00

จบการเสวนา  

 

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่