Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
สำหรับสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี
กรุณากรอกอีเมล์ก่อน เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 213:
ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

     ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน ก็คือการประมาณการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate และ Discount Rate) อัตราตลาดที่แท้จริงในปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา และแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร แนวคิดการจัดทำ Discounted Cash flow Analysis ควรเป็นอย่างไร มาฟังจากผู้รู้ในแวดวงการเงิน การบริหารทรัพย์สิน ประเมินค่าทรัพย์สิน และผู้ประกอบการมืออาชีพแต่ละอุตสาหกรรม

 
กำหนดการ วันจันทร์ที่ 20  มกราคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย กรุงเทพฯ
09:00 ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินการระดมสมองครั้งนี้
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
09:30 การชี้แจงการจัดทำอัตราผลตอบแทนในครั้งก่อน 
อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์
อ.สุรพงษ์ ตรีสุกล ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ.เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
09:45 การระดมสมองเพื่อการกำหนดอัตราผลตอบแทน โดยแยกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 โรงแรม
: คุณธนินทร์ นนนที กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มศูนย์การค้า: คุณไพโรจน์ บุญจันทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.น้อมจิตต์ อินคอร์ปอเรชั่น

กลุ่มที่ 3 กลุ่มสำนักงาน: คุณริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ บ.ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์ จำกัด
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์: คุณพรเทพ ศรีนฤหล้า CEO, Syncate Co., Ltd. เจ้าของ Omni Tower
กลุ่มที่ 5 กลุ่มโกดัง-โรงงานให้เช่า: คุณสุทธินันต์ จิยะอมรเดช ผู้อำนวยการสำนักบริหารสินทรัพย์ องค์การคลังสินค้า 
10:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
11:00 การนำเสนอผลการระดมสมองโดยผู้แทนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 5 กลุ่ม
11:30 ผลสรุป การนำผลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์การลงทุนและการศึกษาในรายละเอียดต่อไป
อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์
อ.สุรพงษ์ ตรีสุกล ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ.เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
12:00 จบการเสวนา  

 

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่