Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
สำหรับสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี
กรุณากรอกอีเมล์ก่อน เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
เลือกทั้งหมด
เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 212:
เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
              การจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดเริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 นั้น ทำให้ผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เกิดข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการไขทุกข้อสงสัย ตอบทุกคำถามในภาคปฏิบัติ:
กำหนดการ

กำหนดการ : วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00-17.00 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 

 • ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี (ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด) / หลักเกณฑ์กรณีที่อยู่ในบังคับ
 • ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น (๑๓ รายการ)
 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่ใครบ้าง
 • ฐานภาษี
 • อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การลดและการยกเว้นภาษี
 • ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การประเมินภาษี
 • การชำระภาษี
 • การเร่งรัดภาษีค้างชำระ
 • การอุทธรณ์ภาษี กรณีผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมิน
 • การดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด
 • การให้ประชาชนตรวจสอบแก้ไข
 • การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และเงินเพิ่ม (ในส่วนที่ค้างชำระของปีเก่า/ตกสำรวจ)

กำหนดการเสวนา:

13:00  พิธีเปิด: รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

13:15  การบรรยาย: เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในภาคปฏิบัติ

           อ.จุมพล สมุทรวินิจพันธุ์ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

15:15  การบรรยาย: เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในภาคปฏิบัติ

           คุณธนกฤต ฉัตราภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีท้องถิ่นและรายได้อื่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

17:00  จบการเสวนา

 

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่