Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
สำหรับสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี
กรุณากรอกอีเมล์ก่อน เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
เลือกทั้งหมด
เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 210:
การพัฒนาบ้านพักผู้สูงวัย

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
              มีข้อมูล ข่าวสารหลากหลาย กล่าวเรื่องการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย เป็นเช่นนั้น หรือ ไม่ หากจริงมีผลกระทบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างไร การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยจะเป็นที่น่าสนใจลงทุนหรือไม่ ดำเนินการอย่างไร ขอเชิญฟังจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง 
กำหนดการ
13:00 กล่าวต้อนรับ: ข้อคิดการเพิ่มมูลค่าที่ดิน
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:10 กรณีศึกษา 1: ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยโดย บมจ.ศุภาลัย
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการ บมจ.ศุภาลัย
13:50 กรณีศึกษา 2: ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย สวางคนิเวส
คุณอุษา ราชปรีชา ผู้จัดการอาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย
14:30 กรณีศึกษา 3: ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย เวลเนส ซิตี้
คุณวรพจน์ ตั้งพันธุ์เพียร ผู้จัดการทั่วไป โรงพยาบาลเวลเนส บางไทร อยุธยา 
15:10

พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

15:30 กรณีศึกษา 4: ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยโดย เถาจือโฮม
คุณออง โปตระนันทน์ เจ้าของที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย เถาจือโฮม
16:10 กรณีศึกษา 5: ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย Asia Nursing Home
พว.นิตยา ชไนศวรรย์ Chief Executive Officer, Bangkok Healthcare Service
17:00 จบการเสวนา
 

 

 

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่