Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
สำหรับสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี
กรุณากรอกอีเมล์ก่อน เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
เลือกทั้งหมด
เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 207:
โอกาสการพัฒนาโรงแรมในเมืองรอง

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

        โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสของรายได้ สามารถจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์ตากอากาศ อำนวยความสะดวกในการพักผ่อน รวมถึงยังเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาต่างๆ เสน่ห์ของโรงแรมทำให้นักลงทุน ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนไม่น้อยให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตามหัวเมืองต่างๆ มีโอกาสในการพัฒนาโรงแรมได้น้อยลง การพิจารณาเพื่อทำธุรกิจโรงแรมในเมืองรองจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจไม่น้อยเช่นกัน โดยที่การทำธุรกิจโรงแรมในเมืองรองจะมีโอกาสที่น่าสนใจหรือ ไม่ และ มีประเด็นพิจารณาอย่างไร พบคำตอบได้ที่การเสวนาวิชาการ โอกาสพัฒนาโรงแรมในเมืองรองโดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00
พิธีเปิด:  
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15
จังหวัดใดที่น่าลงทุนโรงแรมในเมืองรอง
อ.ธนินทร์ นนนที กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
14:00 แนวทางการจัดหาทรัพย์เพื่อลงทุน
อ.ดรุณี รุ่งเรืองผล กรรมการผู้จัดการ บจก.ดาร์วิด พร็อพเพอร์ตี้
14:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:00
ปลดล็อคโรงแรมที่ยังไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อ.เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามอิมพีเรียล แอพเพรซัล
15:45
การประเมินค่าโรงแรมในเมืองรอง
อ.จำนงค์ บัวไขย กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
16:30 สรุปและข้อเสนอแนะ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
17:15 จบการเสวนา
ลู่ทางและโอกาสการพัฒนาโรงแรม สร้างรายได้อย่างยั่งยืนในกระแสนโยบายการพัฒนาเมืองรองของไทย
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่