Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
สำหรับสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี
กรุณากรอกอีเมล์ก่อน เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
เลือกทั้งหมด
เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 205:
พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์: มิติใหม่อสังหาฯ และการประเมินค่า

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 พิธีเปิด
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 ว่าด้วย พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์ พ.ศ.2562
นางเขมฤทัย สุมาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักกฎหมาย ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
14:00 นัยสำคัญของ พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์
นางสาวศิริรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทะเบียนที่ดิน
14:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:00 พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์กับธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์)
นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ประธานกรรมการ บมจ. กรุ๊ปลีส
15:45 การประเมินค่าทรัพย์สินกับ พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์
นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
17:00 จบการเสวนา 
   

พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์เป็นอย่างไร นักลงทุน นักพัฒนาที่ดินและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินพึงรู้
พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์ พ.ศ.2562 ออกมาแล้ว จะมีผลอย่างไรต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะต่อนักพัฒนาที่ดิน นักลงทุน และที่สำคัญจะมีผลต่อการประเมินมูลค่าอย่างไร  นายหน้าจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง  มาฟังกันให้ชัดๆ กับผู้เกี่ยวข้องในวงการ

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่