Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าเสวนาฯ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
สำหรับสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี
กรุณากรอกอีเมล์ก่อน เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
เลือกทั้งหมด
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 198:
มาตรฐานประเมินค่าฯ Cap Rate ค่าก่อสร้าง ต้นไม้มีค่า

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13:00-17:30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรม
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 โครงการจัดทำอัตราผลตอบแทนลงทุน+ราคาค่าก่อสร้างล่าสุด สำหรับธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงาน เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ โกดัง
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:30 สรุปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ พ.ศ.2561
อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์/
14:30 สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร ไตรมาส 4/2561
อ.สุรพงษ์ ตรีสุกล ประธานคณะทำงานราคาค่าก่อสร้างอาคาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:00 การประเมินมูลค่าต้นไม้  
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16:00 การประเมินค่าทรัพย์สินทางปัญญา: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินมูลค่า และ แนวทางการใช้ประโยชน์
อ.นิศาชล ศศนันท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
17:00 สรุปและปิดการเสวนา
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่