Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 230:
ต้องรู้! อัตราผลตอบแทนปี 64+ค่าก่อสร้างอาคาร Q.1/64
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
(สมาชิก เข้าร่วมฟรี หากยังไม่เป็นสมาชิกคลิกที่นี่)

ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า นักลงทุน นายแบงค์ ที่ปรึกษาอสังหาฯ ต้องรู้! พลาดไม่ได้

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย กำหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2551 และกำหนดราคาค่าก่อสร้างอาคารเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มาดูการปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


กำหนดการ  วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี กรุงเทพมหานคร

                  13:00   เปิดการเสวนาโดย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

                  13:15   ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนในการลงทุนของมูลนิธิประเมินค่าฯ ที่จะใช้ในปี 2564

วิธีการจัดทำอัตราผลตอบแทนในการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ใช้ในปี 2564 และแนวทางในการปรับใช้สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ประเภทต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน

อ.วสันต์ คงจันทร์ ประธานคณะทำงานกำหนดอัตราผลตอบแทนฯ กรรมการก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย อุปนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด

                  14:30   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

                  14:45   ราคาค่าก่อสร้างอาคาร ไตรมาส 1/2564
ค่าก่อสร้างอาคารที่ใช้สำหรับการประเมินค่าทรัพย์สินเบื้องต้นโดยแสดงให้เห็นถึงสมมติฐาน ที่มา และแนวทางการคิดค่าก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ รวมทั้งการปรับใช้ในกรณีสำคัญๆ ต่างๆ
นายสุรพงษ์ ตรีสุกล กรรมการจัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินขั้นวุฒิ

                  16:00   สรุปและแนวทางการปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

                  17:00   ปิดการเสวนา

กิจกรรม       มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชนโดยไม่แสวงหากำไร

วิชาการ       โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สำคัญที่ว่า “Knowledge is not private property”  และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย  จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก

 

ค่าบำรุง       750 บาท (ฟรีสำหรับสมาชิกมูลนิธิ)
การเข้าร่วม  โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าทางโทรสาร ตามเอกสารข้างท้ายนี้

ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง: ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
1. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
2. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
3. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
4. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
Line ID:
   
ยืนยัน:
3207 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
(สมาชิกมูลนิธิฯ เข้าฟรี)
รายได้ทั้งหมดเข้ามูลนิธิฯ เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0-2295-1154 โทร: 0-2295-3171
E-mail: info@thaiappraisal.org
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย 0.2295.3171  โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่