Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สัมมนาเชิงธุรกิจ:
กลยุทธ์เพิ่มมูลค่าที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
                                 มูลค่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์มีความเป็นไปอย่างไร เราสามารถเพิ่มมูลค่าในที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของเราได้หรือไม่ เผยกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ แค่ “คลิก” เดียว ราคาเปลี่ยน เพิ่มสูงขึ้นทันที มาเรียนรู้ว่าทำอย่างไรบ้างราคาจึงจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวี จากประสบการณ์ของ “กูรู” ในวงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรง  
กำหนดการ
08:30ลงทะเบียน
09:00เปิดการสัมมนา
09:15

30 กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์: เพิ่ม20-200%

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

10:45พักรับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
11:00

แนวทางการเพิ่มมูลค่าที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์ ฉบับขอนแก่นพัฒนาเมือง

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการ บมจ.ขอนแก่น ช.ทวี

12:00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00

กล่าวต้อนรับ: ข้อคิดการเพิ่มมูลค่าที่ดิน

รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

13:15

ปาฐกถานำ: เพิ่มมูลค่า -เพิ่มคุณค่าในมุมมอง  ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม”

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย

14:30พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
14:45

ประสบการณ์เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน หลากหลายประเภท

อ.อรุช ช่างทอง EVP of Eastern Seaboard Business, Origin Property plc.

15:30

ประสบการณ์เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน-อสังหาริมทรัพย์

คุณณัฐจิตา พุ่มเงิน บจก.วินเนอร์เอสเตท

คุณธนินทร์ นนนที กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์

คุณสุทัศน์ วัฒนกุลชาติ อดีต Vice President ธนาคารเกียรตินาคิน

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิฯ (ผู้ดำเนินการอภิปราย)
17:00จบการเสวนา
 

 

            

ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
9614 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
รายได้ทั้งหมดเข้ามูลนิธิฯ เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0-2295-1154 โทร: 0-2295-3171
E-mail: info@thaiappraisal.org
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย 0.2295.3171  โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org  สถานที่ตั้ง: แผนที่