Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาวิชาการครั้งที่ 212:
เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
การจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณา และ จัดเก็บภาษีอย่างไร มีผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์และประชาชนที่สนใจ เกิดข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงกำหนดจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการไขทุกข้อสงสัย ตอบทุกคำถามในภาคปฏิบัติ:
  
กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00-17.00 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 
 • ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี (ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด) / หลักเกณฑ์กรณีที่อยู่ในบังคับ
 • ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น (๑๓ รายการ)
 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่ใครบ้าง
 • ฐานภาษี
 • อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การลดและการยกเว้นภาษี
 • ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การประเมินภาษี
 • การชำระภาษี
 • การเร่งรัดภาษีค้างชำระ
 • การอุทธรณ์ภาษี กรณีผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมิน
 • การดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด
 • การให้ประชาชนตรวจสอบแก้ไข
 • การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และเงินเพิ่ม (ในส่วนที่ค้างชำระของปีเก่า/ตกสำรวจ)
 • การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและเงินเพิ่ม (ในส่วนที่ค้างชำระของปีเก่า/ตกสำรวจ)
 

กำหนดการเสวนา:

12:30  ลงทะเบียน

13:00  พิธีเปิด: รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

13:10  การบรรยาย: เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในภาคปฏิบัติ

                     อ.จุมพล  สมุทรวินิจพันธุ์ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

15:10  พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

15:20  การบรรยาย: เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในภาคปฏิบัติ                     

                     ผู้แทน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

17:00  จบการเสวนา

 

 

 
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง: ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
1. ชื่อ:   นามสกุล:   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ:   นามสกุล:   ตำแหน่ง:
3. ชื่อ:   นามสกุล:   ตำแหน่ง:
4. ชื่อ:   นามสกุล:   ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
Line ID:
   
ยืนยัน:
9774 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
รายได้ทั้งหมดเข้ามูลนิธิฯ เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0-2295-1154 โทร: 0-2295-3171
E-mail: info@thaiappraisal.org
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
 • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
  โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
 • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
  เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย 0.2295.3171  โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org  สถานที่ตั้ง: แผนที่