Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาครั้งที่ 252 :
ความมั่งคั่ง: ความรู้เรื่องภาษีและการวางแผนภาษีอส้งหาฯ + การประเมินค่ากิจการ
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
(สมาชิก เข้าร่วมฟรี หากยังไม่เป็นสมาชิกคลิกที่นี่)

เสวนาครั้งที่ 252 : ความมั่งคั่ง: ความรู้เรื่องภาษีและการวางแผนภาษีอสังหาฯ + การประเมินค่ากิจการ

กำหนดการ วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
เวลา 13:00-17:00 น ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 
13:00 น.เปิดการเสวนา: รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:30 น.

“เกร็ดความรู้เรื่องการเสียภาษี วางแผนภาษี” โดยมีหัวข้อย่อย

เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีนิติบุคคล ภาษีเงินได้ ภาษีกำไรจากการขาย ภาษีมรดก

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

15:00 น.พัก-รับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
15:15 น.การประเมินค่ากิจการสำหรับผู้บริหารกิจการและผู้สืบทอดกิจการ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
17:00 น.ปิดการเสวนา
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง:
 ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
1. ชื่อ:       ตำแหน่ง:
2. ชื่อ:       ตำแหน่ง:
3. ชื่อ:       ตำแหน่ง:
4. ชื่อ:       ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
 โทรสาร:
* อีเมล์:
Line ID:
ยืนยัน:
4277 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
รายได้ทั้งหมดเข้ามูลนิธิฯ เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป
รวมค่าบริจาค:   บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ
-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
โปรดส่งใบโอนเงินถึง มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
E-mail: info@thaiappraisal.org เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรือโทร: 0-2295-3171
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ:
คุณทัศนีย์ ทิมา โทร: 0.2295.3171  เพิ่มเพื่อน Line คลิก
E-mail: info@thaiappraisal.org

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่