Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ฟรี! เสวนาครั้งที่ 245 :
ราคากลางไม้ขุดล้อม-ค่าก่อสร้างอาคาร
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
(สมาชิก เข้าร่วมฟรี หากยังไม่เป็นสมาชิกคลิกที่นี่)

เสวนาครั้งที่ 245:ราคากลางไม้ขุดล้อม-ค่าก่อสร้าง

เพื่อให้เป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินต้นไม้โดยเฉพาะไม้ขุดล้อมในประเทศไทย มูลนิธิได้จัดทำราคาไม้ขุดล้อมมาตั้งแต่ปี 2562 และ 2563 และ ในปี 2565 นี้ได้จัดทำราคากลางไม้ขุดล้อมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกันนี้จะได้นำเสนอถึงราคาค่าก่อสร้างอาคาร ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นรายไตรมาส โดยไตรมาสล่าสุดคือ ไตรมาสที่ 1/2565

 

 

กำหนดการ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565  ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และผ่าน ZOOM
13:00 น. เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย 
13:15 น. 90 วันสู่ความสำเร็จของนักขายอสังหาริมทรัพย์
อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า รองประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
14:15 น.การนำเสนอราคากลางไม้ขุดล้อม
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
14:45 น.พักรับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:00 น.ราคาค่าก่อสร้างอาคาร ไตรมาส 1/2565 และแนวโน้ม
อ.สุรพงษ์ ตรีสุกล กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
15:30 น. ระบบ MLS สำหรับนายหน้า
อ.ปรีชา ศุภปีติพร และอ.สรินทร์ลดา ตันติสุข กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
16:00 น. ทำงานนายหน้าอย่างไรให้ยั่งยืน
อ.ณัฐจิตา พุ่มเงิน กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
17:00 น.ปิดการเสวนา
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
เลือกสถานที่ฟัง: โปรดระบุ
ถึง: ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
1. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
2. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
3. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
4. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
ที่อยู่:
เลขที่:   ถนน:    ตําบล/แขวง:  
อําเภอ/เขต:   จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์:
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
Line ID:
   
ยืนยัน:
7436 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)

จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดส่งใบโอนเงินถึงมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
E-mail: info@thaiappraisal.org เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรือโทร: 0-2295-3171
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ:
คุณทัศนีย์ ทิมา โทร: 0.2295.3171  เพิ่มเพื่อน Line คลิก
E-mail: info@thaiappraisal.org

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่