Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ฟรี! เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 231:
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า นักลงทุน นายแบงค์ ที่ปรึกษาอสังหาฯ ต้องรู้เรื่องเครื่องจักร
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ สดผ่าน Zoom

 

ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า นักลงทุน นายแบงค์ ที่ปรึกษาอสังหาฯ ต้องรู้! พลาดไม่ได้

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จัดการเสวนาวิชาการรายเดือนเรื่องทักษะสำคัญในการประเมินค่าเครื่องจักร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องจักร การประเมินราคาเครื่องจักร การซื้อขาย การจดจำนองเครื่องจักรในฐานะที่เป็นทรัพย์สินประเภทสำคัญหนึ่ง

กำหนดการวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 - 17:00 น. สดผ่าน Zoom
13:00

เปิดการเสวนาโดย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

13:15

บทบาทของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินกับการประเมินค่าเครื่องจักร
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

13:45ทักษะสำคัญในการประเมินค่าเครื่องจักร
13:45

- รู้ พรบ. จดทะเบียนเครื่องจักรและหลักกฏหมายที่เกี่ยวข้องก่อนประเมินค่าเครื่องจักร
- เทคนิคการประเมินค่าเครื่องจักรที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและที่ปรึกษาอสังหาฯ พึงรู้
- การจดจำนองเครื่องจักร ขั้นตอนและที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน

- แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบราคาเครื่องจักร
อ. ชรินทร์ รูปเทวินทร์ ผอ. กลุ่มวิชาการและอำนวยการเครื่องจักร สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

16:45สรุปและแนวทางการปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
17:00

ปิดเสวนา ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

กิจกรรมวิชาการ

มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชนโดยไม่แสวงหากำไร โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สำคัญที่ว่า “Knowledge is not private property”  และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย  จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก

ค่าบำรุงฟรี! สดผ่าน Zoom (สำหรับสมาชิกมูลนิธิ)
การเข้าร่วม โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าทางโทรสาร ตามเอกสารข้างท้ายนี้

  

ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
ถึง: ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
1. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
2. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
3. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
4. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
ที่อยู่:
เลขที่:   ถนน:    ตําบล/แขวง:  
อําเภอ/เขต:   จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์:
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
Line ID:
   
ยืนยัน:
2050 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)

จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดส่งใบโอนเงินถึงมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
E-mail: info@thaiappraisal.org เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรือโทร: 0-2295-3171
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ:
มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย โทร: 0.2295.3171  เพิ่มเพื่อน Line คลิก
E-mail: info@thaiappraisal.org

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่