Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาวิชาการครั้งที่ 208:
การประเมินมูลค่า และ เลือกซื้ออัญมณี
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13:00 - 17:15 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
(สมาชิก เข้าร่วมฟรี หากยังไม่เป็นสมาชิกคลิกที่นี่)
กำหนดการ
13:00เปิดการเสวนา/ ปาถกฐา เรื่อง การประเมินมูลค่า และ การเลือก
13:15แหล่งที่มาของอัญมณี การตรวจสอบ และ มูลค่า
14:00สถานการณ์ตลาดอัญมณีในประเทศไทย
14:45พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:00สถานการณ์ตลาดอัญมณีในเอเชีย
15:45ประสบการณ์ การสะสม การลงทุน และการค้าขายอัญมณี
16:30สรุปการปรับใช้หลักการประเมิน ในการประเมินมูลค่าอัญมณี
17:15จบการเสวนา
 (หมายเหตุ: วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ)

          วิชาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นวิชาที่ให้คุณค่าและคุณประโยชน์หลายประการ โดยที่จุดมุ่งหมายของการประเมินค่าทรัพย์สิน คือ ราคา หรือ มูลค่า ของทรัพย์ หากแต่มูลค่าทรัพย์นั้น อิงกับศักยภาพ ความงาม ความนิยม ต้นทุนในการจัดทำ หรือ ความเป็นไปของตลาด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิชาชีพจะต้องมีความรอบรู้ และ เข้าใจในคุณสมบัติ บริบทธุรกิจ หรือ ทรัพย์สินที่ทำการประเมิน เครื่องเพชร หรือ อัญมณี เป็นหนึ่งทรัพย์สินที่เป็นที่ใฝ่ปอง และมักมีมูลค่าสูง การปรับใช้วิชาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับอัญมณี เครื่องเพชร จะสะท้อนความเป็นไปของตลาดอัญมณีได้อย่างไรบ้าง และเป็นประโยชน์กับวงการอัญมณีอย่างไร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าหน้าแห่งประเทศไทยจึงจัดเสวนานี้ขึ้น เพื่อผู้สนใจได้ศึกษาจากผู้รู้โดยตรง    

 

ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
5903 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
(สมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ เข้าฟรี)
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.3171  โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org  สถานที่ตั้ง: แผนที่