Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาครั้งที่ 248 :
กรณีศึกษาการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ล่อแหลม
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
(สมาชิก เข้าร่วมฟรี หากยังไม่เป็นสมาชิกคลิกที่นี่)

เสวนาครั้งที่ 248 : กรณีศึกษาการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ล่อแหลม

ในการซื้อขาย/ประเมินค่าทรัพย์สิน มีกรณีศึกษาการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่อ่อนไหวและล่อแหลมอยู่เป็นจำนวนมากที่นายหน้าและผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ตลอดจนนักลงทุน สถาบันการเงินและนักพัฒนาที่ดินไม่ควรพลาด มาเสวนากัน

 

กำหนดการ วันพุธ 17 สิงหาคม 2565
เวลา 13:00-17:00 น ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 
13:00 น.เปิดการเสวนา: รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:15 น.กรณีศึกษาชุดที่ 1: อ.สุรพงษ์ ตรีสุกล  กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
     - กรณีศึกษา 1:  เอกสารสิทธิ์/ที่ดินอยู่ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
     - กรณีศึกษา 2:  เอกสารสิทธิ์/ทรัพย์สินเป็นอาคารโรงแรมมีภาระผูกพันการเช่าอาคารระยะยาว
     - กรณีศึกษา 3:  เอกสารสิทธิ์/การตรวจสอบพื้นที่ห้องชุดกับ อช. 2 (หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด)
     - กรณีศึกษา 4:  เอกสารสิทธิ์ไม่มี/อาคารปลูกสร้างบนที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ/รุกล้ำทางสาธารณประโยชน์
14.00 น.กรณีศึกษาชุดที่ 2: อ.เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์  กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
     - กรณีศึกษา 1:  การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์สลับแปลง
     - กรณีศึกษา 2:  ข้อควรระวังกรณีเอกสารสิทธิ์ที่ได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์
     - กรณีศึกษา 3:  เอกสารสิทธิ์ที่ตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดห้ามโอน 10 ปี (โฉนดหลังแดง)
     - กรณีศึกษา 4:  กรณีอาคารชุดแอชตันอโศกถูกเพิกถอนใบอนุญาต
15:30 น.พัก-รับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
15.45 น.กรณีศึกษาชุดที่ 3: อ.ธนดล นาครัตน์  กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
     - กรณีศึกษา 1:  การตรวจสอบที่ดินอยู่ในเขตโบราณสถาน และจะประเมินมูลค่าอย่างไร
     - กรณีศึกษา 2:  การประเมินมูลค่าที่ดินที่ต้องจ่ายค่าจดทางภาระจำยอมเพื่อเป็นทางเข้า-ออก
     - กรณีศึกษา 3:  การประเมินมูลค่าที่ดินและตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน ถูกน้ำทะเลกัดเซาะ
     - กรณีศึกษา 4:  การตรวจสอบที่ดินที่ถูกออกโฉนดที่ดินทับซ้อน
17:00 น.ปิดการเสวนา
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
เลือกสถานที่เข้าฟัง:
ถึง:
 ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
1. ชื่อ:       ตำแหน่ง:
2. ชื่อ:       ตำแหน่ง:
3. ชื่อ:       ตำแหน่ง:
4. ชื่อ:       ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
 โทรสาร:
* อีเมล์:
Line ID:
ยืนยัน:
9424 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
รายได้ทั้งหมดเข้ามูลนิธิฯ เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป
รวมค่าบริจาค:   บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ
-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
โปรดส่งใบโอนเงินถึง มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
E-mail: info@thaiappraisal.org เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรือโทร: 0-2295-3171
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ:
คุณทัศนีย์ ทิมา โทร: 0.2295.3171  เพิ่มเพื่อน Line คลิก
E-mail: info@thaiappraisal.org

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่