Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

ฟรี! เสวนาครั้งที่ 272 :
การประเมินราคาเพชร
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 - 16:30 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
สมาชิก เข้าร่วมฟรี หากยังไม่เป็นสมาชิกคลิกที่นี่
เพชรหรืออัญมณีต่างๆ ก็เป็นทรัพย์สินที่พึงประเมินค่าได้ ในการประเมินราคาเพชร เขาทำกันอย่างไร 
มีวิธีในการประเมินอย่างไรบ้าง มาศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้ในวงการ


กำหนดการ
13:00
 เปิดการเสวนาโดยประธานมูลนิธิ
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าฯ
13:15
 เแนวทางการลงทุนในสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับ
คุณสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน GIT
15:00
 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม/เครื่องเคียง
15:15
 การประเมินราคาเพชรเบื้องต้น
คุณทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน (เทคนิค) GIT
16:30
 จบการเสวนา
 

ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
ถึง: ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
1. ชื่อ:     ตำแหน่ง: สมัครสมาชิกใหม่
2. ชื่อ:     ตำแหน่ง: สมัครสมาชิกใหม่
3. ชื่อ:     ตำแหน่ง: สมัครสมาชิกใหม่
4. ชื่อ:     ตำแหน่ง: สมัครสมาชิกใหม่
หน่วยงาน:
ที่อยู่:
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
* Line ID:
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)

จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดส่งใบโอนเงินถึงมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
E-mail: info@thaiappraisal.org เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรือโทร: 0-2295-3171
ตกลง
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ:

2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่