Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

ฟรี! เสวนาครั้งที่ 273:
ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
สำหรับธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงาน เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ โกดัง-คลังสินค้า
วันที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
       ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน ก็คือการประมาณการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate และ Discount Rate)
อัตราตลาดที่แท้จริงในปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา และแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร แนวคิดการจัดทำ Discounted Cash flow Analysis
ควรเป็นอย่างไร มาฟังจากผู้รู้ในแวดวงการเงิน การบริหารทรัพย์สิน ประเมินค่าทรัพย์สิน และผู้ประกอบการมืออาชีพแต่ละอุตสาหกรรม
กำหนดการ
09:00
 ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินการระดมสมองครั้งนี้
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ
09:30
 การชี้แจงการจัดทำอัตราผลตอบแทนในครั้งก่อน 
อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์/กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน
09:45
การระดมสมองเพื่อการกำหนดอัตราผลตอบแทน โดยแยกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 โรงแรม: อ.ธนินทร์ นนนที กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มศูนย์การค้า: อ.อนันต์ จิตรมีศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น
กลุ่มที่ 3 กลุ่มสำนักงาน: อ.ริษิณี สาริกบุตร Head Of Business Analytics, Asset world Company Limited
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์: อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า CEO, Syncate Co., Ltd. เจ้าของ Omni Tower    
กลุ่มที่ 5 กลุ่มโกดัง-โรงงานให้เช่า: ดร.ศักดิ์ศิษฏ์ เจนกุลประสูตร กรรมการผู้จัดการ บจก.คอมฟอร์ท แมกซ์
และ
มาสเตอร์ ดร.นีน่า โสภารัตน์ สนิทรัมย์ ที่ปรึกษามูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
10:45
 พักรับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
11:00
 การนำเสนอผลการระดมสมองโดยผู้แทนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 5 กลุ่ม
11:30
ผลสรุป การนำผลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์การลงทุนและการศึกษาในรายละเอียดต่อไป
อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์/กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ
12:00
ปิดการเสวนา
 

ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
ถึง: ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
1. ชื่อ:     ตำแหน่ง: สมัครสมาชิกใหม่
2. ชื่อ:     ตำแหน่ง: สมัครสมาชิกใหม่
3. ชื่อ:     ตำแหน่ง: สมัครสมาชิกใหม่
4. ชื่อ:     ตำแหน่ง: สมัครสมาชิกใหม่
หน่วยงาน:
ที่อยู่:
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
* Line ID:
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)

จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดส่งใบโอนเงินถึงมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
E-mail: info@thaiappraisal.org เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรือโทร: 0-2295-3171
ตกลง
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ:

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่