Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาวิชาการฯ ครั้งที่ 225:
มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ไทย หลังเปิดน่านฟ้า
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 - 17.00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
(สมาชิก เข้าร่วมฟรี หากยังไม่เป็นสมาชิกคลิกที่นี่)

มาตรการที่จำเป็นที่จะให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่รอด หลังโควิด-19 หรืออยู่ร่วมกับโควิด-19

รัฐบาลควรออกมาตรการอะไรที่จะช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้าง เจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนต้องมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้ตนเองสามารถอยู่รอดได้หลังโควิด-19 และเติบโตไปพร้อมกับการดำรงอยู่ต่อไปของโควิด-19 

 
กำหนดการ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 - 17:00 น.
เวลา 
13:00 น.เปิดการเสวนา และ ปาฐกถา เรื่อง "มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ไทย หลังเปิดน่านฟ้า"
 โดย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:15 น.
สถานการณ์ล่าสุด: สถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทสไทย
14:00 น.เสวนา : มาตรการกระตุ้นอสังหาฯไทยหลังเปิดน่านฟ้า(วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
 

คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)

Mr. Mike Green CEO,Mike Green Group of Company

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร

คุณปรีชา ศุภปีติพร กรรมการมูลนิธิประเมิค่า-นายหน้าแห่งประเทสไทย

15:00 น.พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:15 น.เสวนา : มาตรการกระตุ้นอสังหาฯไทยหลังเปิดน่านฟ้า(ต่อ)
17:00 น.ปิดการเสวนา
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง: ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
1. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
2. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
3. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
4. ชื่อ:     ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
Line ID:
   
ยืนยัน:
4779 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
(สมาชิกมูลนิธิฯ เข้าฟรี)
รายได้ทั้งหมดเข้ามูลนิธิฯ เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0-2295-1154 โทร: 0-2295-3171
E-mail: info@thaiappraisal.org
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย 0.2295.3171  โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่