Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 205:
พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์: มิติใหม่อสังหาฯ และการประเมินค่า
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
(สมาชิก เข้าร่วมฟรี หากยังไม่เป็นสมาชิกคลิกที่นี่)
กำหนดการ
12:30ลงทะเบียน
13:00พิธีเปิด
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15ว่าด้วย พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์ พ.ศ.2562
นางเขมฤทัย สุมาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักกฎหมาย ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
14:00นัยสำคัญของ พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์
นางสาวศิริรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทะเบียนที่ดิน
14:45พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:00พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์กับธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์)
นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ประธานกรรมการ บมจ. กรุ๊ปลีส
15:45การประเมินค่าทรัพย์สินกับ พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์
นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
17:00จบการเสวนา 
  

พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์เป็นอย่างไร นักลงทุน นักพัฒนาที่ดินและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินพึงรู้
พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์ พ.ศ.2562 ออกมาแล้ว จะมีผลอย่างไรต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะต่อนักพัฒนาที่ดิน นักลงทุน และที่สำคัญจะมีผลต่อการประเมินมูลค่าอย่างไร  นายหน้าจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง  มาฟังกันให้ชัดๆ กับผู้เกี่ยวข้องในวงการ

 

ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
0122 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
(สมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ เข้าฟรี)
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.3171  โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่