Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ฟรี! เสวนาวิชาการฟรี ครั้งที่ 232:
ก่อนซื้อที่ดินอย่างมีชัยต้องตรวจสอบข้อกฏหมายอะไรบ้าง
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ ผ่าน Zoom

ก่อนซื้อที่ดินอย่างมีชัยต้องตรวจสอบข้อกฏหมายอะไรบ้าง

กำหนดการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 232
13:00

เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

13:15

ข้อกฎหมายกับมูลค่าทรัพย์สิน
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

14:00

ก่อนซื้อที่ดินอย่างมีชัยต้องตรวจสอบข้อกฎหมายอะไรบ้าง
อ.เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์ กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

15:30

กรณีศึกษา ข้อกฎหมายกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์
อ.ทิวา นาครัตน์ กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

17:00  ปิดการเสวนา
กิจกรรมวิชาการ

มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชนโดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สำคัญที่ว่า “Knowledge is not private property”  และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย  จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก

ค่าบำรุง

 ฟรี

การเข้าร่วม

โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าทางโทรสาร ตามเอกสารข้างท้ายนี้

 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ:
มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย โทร: 0.2295.3171  เพิ่มเพื่อน Line คลิก
E-mail: info@thaiappraisal.org

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่