Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
  ร่วมกับ
ฟรี! การเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 199:
นโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลในอนาคต
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 12:30-17:45 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
(สมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ เข้าร่วมฟรี)
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนา/แนะนำมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในอนาคต และ นโยบายที่ควรจะเป็นเพื่อการส่งเสริมตลาดอสังหาริมทรัพย์
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:45 อภิปราย วิเคราะห์แนวนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของแต่ละพรรค
คุณสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษา พรรคภูมิใจไทย
คุณปรเมศวร์ กุมารบุญ กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา
คุณสุพจน์ อาวาส รองโฆษก พรรคประชาชาติ
คุณอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หรือ ผู้แทน
คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ หรือ ผู้แทน
คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หรือ ผู้แทน
ผู้แทนพรรคเพื่อไทย
คุณประภัสร์ จงสงวน พรรคไทยรักษาชาติ
คุณชัยวัฒน์ วณิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส บจก.ฐานเศรษฐกิจ มัลติมิเดีย (ผู้ดำเนินรายการ)
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:15 อภิปราย วิเคราะห์แนวนโยบายที่อยู่อาศัยของแต่ละพรรค(ต่อ)
16:45 ตอบข้อซักถาม
17:00 สรุปและปิดการเสวนา (วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 

ด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้ซื้อบ้าน ได้กำหนดจัดเสวนาครั้งที่ 199 เรื่อง นโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลในอนาคต การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2562 พรรคการเมืองต่างๆ จะมีนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาตลาดที่อยู่อาศัย ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ การพัฒนาเมืองอย่างไรในอนาคต เพื่อเป็นการรณรงค์การสร้างสรรค์นโยบายที่ดีสำหรับประชาชนและประเทศชาติ เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ สถาบันการเงินที่อำนวยสินเชื่อ ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ และที่สำคัญประชาชนผู้บริโภคจะได้ประโยชน์โดยตรง

ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
* หน่วยงาน:
* ที่อยู่:
เลขที่:   ถนน:    ตําบล/แขวง:  
อําเภอ/เขต:   จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์:
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
4876 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)

จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
 
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.3171  โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่