Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ อีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      21/05/2562


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 9344 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2558/1037  คุณ CHANON SAKDHIVAT  Khun CHANON SAKDHIVAT
2560/1274  คุณ Gregory W Carlson  Mr. Gregory W Carlson
2556/842  คุณ Mark Andrew Welch  Khun Mark Andrew Welch
2555/729  คุณ Pinyapat kanechorn Na Ayuthaya  Khun Pinyapat kanechorn Na Ayuthaya
2557/956  คุณ Rebecca Tsai  Khun Rebecca Tsai
2556/841  คุณ Robert Watson  Khun Robert Watson
2557/887  คุณ กณภัทร สุขมาก  Khun Kanapat Sookmark
2550/280  คุณ กนกพร เทพผดุงพร (กรณัฏฐ์)  Khun Kanokporn Thaeppadungporn
2559/1197  คุณ กนกพร มั่นอนันต์ทรัพย์  Khun Kanokporn Man-anansap
2549/006  คุณ กนกภรณ์ บุญเถื่อน  Khun Kanonporn Boontaun
2550/117  คุณ กนกวรรณ บำเรอวงษ์  Khun Kanokwan Bum-ror-wong
2554/698  คุณ กมลทิพย์ ปิ่นนิล  Khun Kamonthip Pinnin
2556/836  คุณ กมลพร มณีรักษ์  Khun Kamonporn Maneerak
2560/1325  คุณ กมลาภรณ์ ศิริศรชัย  Khun Komalaporn Sirisornchai
2551/437  คุณ กรกิต ชีวกิตติกุล  Khun Korakot Cheewakittikul
2557/917  คุณ กรธวัช ศตสุข  Khun Kornthawat Satasuk
2559/1123  คุณ กรรณิการ์ ทรงคำ  Khun Kannikar Songkum
2559/1148  คุณ กรวรรณ ชัยสว่างวงษ์  Khun Korawan Chaisawangwong
2557/968  คุณ กรวาราทัช การนาคาจุติภัทร  Khun Kornwarathach Karnnacajutipat
2557/951  คุณ กรศรัณย์ สุดสวงค์  Khun Kornsaran Sudswong
2560/1266  คุณ กรเอก ภาพิบูลสถาพร  Khun Kornake Paphibulsathaporn
2550/113  คุณ กรัณย์ พิริยะพิทยา  Khun Karun Piriyapitaya
2550/232  คุณ กริช ว่องสันตติวานิช  Khun Krit Wongsantatiwanich
2551/389  คุณ กฤต บุญเจริญ  Khun Kritt Booncharoen
2558/1012  คุณ กฤษฎา ทวานนท์  Khun Gridsada Thavanon
2558/1026  คุณ กฤษฎิ์ภวิศ วงศ์สุวรรณเมธา  Khun Kritpawit Wongsuwanmetha
2560/1320  คุณ กฤษณ ไทยดำรงค์  Khun Kritsana Thaidamrong
2550/369  คุณ กฤษณนันท์ นันจรูญ  Khun Kitsananan Nunjaroon
2550/121  คุณ กฤษณะ เพชรพลอย  Khun Kritsana Pechploi
2550/296  คุณ กวินธร พิเสฎฐศลาศัย  Khun Kawinthorn Pisetsalasai
2557/965  คุณ กวินพัทธ์ วราโรจน์ภัคสกุล  Khun Kawinpat Wararodphaksakul
2551/483  คุณ กวีพจน์ วรยิ่งยง  Khun Kaweepoj Worayingyong
2559/1145  คุณ กษมา เอี่ยมสอาด  Khun Kasama Eiamsa-Ard
2550/288  คุณ กษิเดช นิตย์โชติ  Khun Kasidech Nitchoti
2551/396  คุณ กสิณา ธรรมสุวรรณ  Khun Kasina Thammasuwan
2550/199  คุณ ก้อง รุ่งสว่าง  Khun Gong Rungsawang
2557/876  คุณ กัญจนะ ธนธัญนนท์  Khun Kanchana Tanatanyanon
2550/276  คุณ กัญญา ผักกระโทก  Khun Kanya Phakkratook
2557/960  คุณ กัญญาภัค สำราญใจ  Khun Kunyapak Sumranjai
2559/1101  คุณ กัญญารัตน์ ชิระวานิชผล  Khun Kanyarat Chirawanichphon
2559/1128  คุณ กัญญารัตน์ อินทร์แก้ว  Khun Kanyarat Inntarakaew
2558/994  คุณ กัญปวิมนท์ ศิรชัยธนานนท์  Khun Kanpharimon Sirachaithananon
2557/873  คุณ กันยารัตน์ กาวิยะ  Khun Kanyarat Kawiya
2550/345  คุณ กัมป์พนธ์ สุวรรณรัตน์  Khun Kampon Suwannarat
2557/879  คุณ กัลป์ หอพรสิริ  Khun Kan Horpornsiri
2559/1190  คุณ กัลย์วีร์ นิ่มสุวรรณ  Khun Kanlawee Nimsuwan
2554/676  คุณ กัลศิริ อินทรภูวศักดิ์  Khun Kansiri Inthraphuvasak
2559/1090  คุณ กานต์ พิทักษ์ธำรง  Khun Karn Pitakthamrong
2558/985  คุณ กานต์ เพิ่มพงศ์พันธ์  Khun Karn Permpongpanth
2550/142  คุณ กำจรเดช ศรีสนั่น  Khun Kamjorndech Srisanan
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่