Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เดือน ธันวาคม
บทความ เดือน / ปี
ภาษีทรัพย์สินและการประเมินค่าทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกา  (ธันวาคม 2551)
CSR กับนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์  (ธันวาคม 2551)
CSR สำหรับทุกคนในวงการอสังหาริมทรัพย์  (ธันวาคม 2551)
มองการเวนคืนเชิงบวก  (ธันวาคม 2551)
วงการประเมินค่าทรัพย์สินเวียดนามนำไทยซะแล้ว  (ธันวาคม 2550)
วงจรชีวิตตลาดที่อยู่อาศัยไทย  (ธันวาคม 2549)
CSR กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์  (ธันวาคม 2549)
ถ้าไม่โกงกิน ประเทศชาติจะเจริญยิ่ง  (ธันวาคม 2549)
การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงใหม่  (ธันวาคม 2548)
ราคาบ้านปีหน้า เปลี่ยนแปลงอย่างไร?  (ธันวาคม 2547)
รายงานข่าวสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์  (ธันวาคม 2546)
ข้อคิดในการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์วันนี้ : สถานการณ์และเงื่อนไขการซื้อ  (ธันวาคม 2546)
ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2547: สดใสแล้วไง?  (ธันวาคม 2546)
เหลียวหลังแลหน้า: สรุปบทเรียนวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540  (ธันวาคม 2546)
ตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545  (ธันวาคม 2544)
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่