Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
วิชาชีพ ประเมินค่าทรัพย์สิน
สารบัญ
11 กันยายน 2541
จะสร้างมาตรฐานการประเมินค่าทรัพย์สินในไทยได้อย่างไร 10
3 พฤษภาคม 2543
โต้ข่าว “แฉผู้ประเมินราคาไทย ‘คอร์รัปชั่น'” 20
กรกฎาคม 2543
การประกันภัยความผิดพลาดทางวิชาชีพ 30
ธันวาคม 2543
สำรวจความเห็นวงการประเมินเพื่อกระตุ้นการพัฒนา 36
เมษายน 2544
ความเป็นอิสระของวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน 44
9 พฤษภาคม 2544
ทำได้สำเร็จประชาชนสามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ 52
23 สิงหาคม 2545
รายงานประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ อย่าดูเพียงบรรทัดสุดท้าย 62
15 ธันวาคม 2546
วิกฤติอสังหาฯ ปี 40 เกิดจากความด้อยของวิชาชีพประเมิน? 68
เมษายน 2547
สภาผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน... ถึงเวลาแล้ว 76
24 ธันวาคม 2547
ทำไมจึงมีมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 82
25 ธันวาคม 2547

ประเมิน… ช่วยสินเชื่อ / ช่วยชาติ

90
2 มกราคม 2548
ใส่ใจนักวิชาชีพคือความรับผิดชอบต่อประชาชน 98
6 กันยายน 2548
สำรวจความเห็นวงการประเมินจะพัฒนาไปอย่างไร 104
22 พฤศจิกายน 2548
ค่าธรรมเนียมสอบผู้ประเมินค่าทรัพย์สินควรจัดเก็บแต่น้อย 110
26 มกราคม 2549
ราคาค่าก่อสร้าง สมควรทำต่อเนื่อง 126
   
Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่