Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
อสังหาฯ ช่วยชาติ
สารบัญ
1. รัฐบาลมักไม่ใส่ใจประชาชน 13
  เป็นความจริงที่รัฐบาลไหน ๆ ก็มักไม่ใส่ใจต่อผลประโยชน์ของประชาชนมุ่งไปที่ ผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ (รายใหญ่)
2. กฎหมายอสังหาริมทรัพย์เพื่อส่วนรวมจริงหรือ 23
  ที่ผ่านมาประชาชนยังไม่รู้จักสิทธิประโยชน์ของตนปล่อยให้มีการออกกฎหมายที่ รอนสิทธิประชาชนโดยมิชอบ
3. ห้าสิบปีตลาดที่อยู่อาศัยประเทศไทย 33
  ที่อยู่อาศัยของประเทศไทยดีขึ้นประชาชนมีโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่เป็นผลพวง ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
4. ร่วมพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้มีวุฒิภาวะ 41
  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันพัฒนาตลาด/ธุรกิจ/วิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ให้มีวุฒิภาวะ มีหลักประกันที่เพียงพอต่อผู้บริโภค
5. เราต้องเอาผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง 49
  ผู้บริโภค หรือประชาชนคือเสียงสวรรค์ที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษ มีแต่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลาดจึงจะเติบโต
6. สลัมความจริงที่ถูกปิดบัง 55
  สลัมมักถูกนำมาบิดเบือนเพื่อประโยชน์บางประการ ถ้าเราได้เปิดเผยความจริง (จากการสำรวจ/วิจัย)เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด
7. นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติเพื่อประชาชน? 67
  แปลก! ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาสลัมโดยที่ไม่มีนโยบาย เป็นชิ้นเป็นอันเลย แต่เป็นผลพวงจากการพัฒนาเศรษฐกิจโดยแท
8. แนวทางการส่งเสริมบ้านมือสอง" 75
  คนไทยชินกับการซื้อบ้านมือหนึ่งเพราะหลงเชื่อว่าของใหม่จะดี ๆ เฮง ๆ แต่ความจริงบ้านมือสองนั้นถูกกว่าและดีกว่าโดยเปรียบเทียบ
9. ตั้งสมาคมของผู้ซื้อบ้านกันเถอะ 81
  การคุ้มครองสิทธิของประชาชนส่วนหนึ่งต้องพึ่งรัฐ ส่วนหนึ่งเราต้องพึ่งตนเอง ผู้ซื้อบ้านเรือนล้าน ๆ คนต้องรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันและกัน
10. ตั้งสภาที่อยู่อาศัยเพื่อใคร 87
  ในที่สุดรัฐบาลก็ตั้งสภาที่อยู่อาศัยสำเร็จอย่างฉุกละหุก เราควรศึกษาให้ถ้วนถี่สิ่งที่ทำจึงจะเกิดประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ต่อมหาชน
11. อำนาจบาตรใหญ่ในการบังคับใช้ที่ดิน 101
  รัฐมักบังคับเอาที่ดินไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ชดเชยอย่างเหมาะสม
12. เวนคืน:น้ำตา เสียสละ หน้าที่? 107
  ในด้านหนึ่งการเวนคืนต้องได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรม ในอีกด้านหนึ่งการถูกเวนคืน เป็นหน้าที่ที่ผู้เป็นเจ้าของต้องย้ายออก
13. ทราบไหม ก.ต.-มหิดล-รามาฯ เมื่อก่อนเป็นสลัมใหญ่ 115
  นำที่ดินราคาแพงในเมืองซึ่งส่วนหนึ่งครอบครองโดยสลัมมา มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
14. ออกแบบผังเมืองเชิงรุก 125
  เราสามารถสร้างผังเมืองเชิงรุกได้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายด้วยการสร้างเมืองใหม่ ด้วยการสร้างศูนย์ธุรกิจในศูนย์ธุรกิจอีกทีหนึ่ง
15. สร้างถนนโดยรัฐไม่ต้องเสียเงินสักบาท 131
  ด้วยความรู้ทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินที่ราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเจริญมาถึง ทำให้เราสามารถสร้างถนนโดยไม่เสียงบประมาณเลย
16. แนวทางการสร้าง CBD ใน CBD 137
  เราสามารถสร้าง CBD ใหม่ในเมืองได้ โดยอาศัยความรู้การจัดการที่ดิน
17. ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทำเศรษฐกิจพัง? 145
  บางคนอ้างว่าที่เศรษฐกิจพังเมื่อปี 2540 เป็นเพราะมาตรฐานการประเมินค่าทรัพย์สินไม่ดี ความจริงอยู่ที่การฉ้อฉลมากกว่า
18. นักวิชาชีพมีอิสระประชาชนปลอดภัย 153
  หากผู้ประเมินคาทรัพย์สินเข้มแข็ง เป็นอิสระ ประชาชนจะได้ประโยชน์
19. สภาผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน... ถึงเวลาแล้ว 159
  เราต้องมีสภานักวิชาชีพที่ควบคุมโดยรัฐ เพื่อประโยชน์ของมหาชน
20. นายหน้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์ 167
  อย่ามองนายหน้าแต่ด้านลบ ความจริงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่มีคุณูปการในวงการ
21. อย่าเห็นขี้ฝรั่งหอม 173
  เราจะถึงขนาด “บูชา” ไม่ได้ ยิ่งเป็นเรื่องของเมืองไทยด้วยแล้วจะให้ใครอื่นหน้าไหน มารู้จริงกว่าคนไทยเองไม่ได้
22. กิจการนายหน้า Small Is Beautiful! 179
  กิจการนายหน้าก็เป็นหนึ่งใน SME นายหน้าช่วยชาติได้เหมือนกัน
23. ข้อมูลเพื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน 187
  ถ้าเห็นความสำคัญของข้อมูลจริง วิกฤติอสังหาริมทรัพย์ 2540 คงไม่เกิด
24. สัจจธรรมของข้อมูล 193
  เราต้องเข้าใจว่าข้อมูลที่ดีมาจากการทำซ้ำ ทดลองซ้ำ และเหนือสิ่งอื่นใดเรายังต้องรู้จัก แยกแยะวินิจฉัยข้อมูลอีกด้วย
25. วิธีรับมือสึนามิในอนาคต 203
  การขาดการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทำให้ไม่อาจป้องกันภัยสึนามิ
26. สึนามิกับราคาอสังหาริมทรัพย์ 211
  สึนามิทำให้ราคาที่ดินลดลงหรือไม่ เหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง
   
Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่