Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
กรณีธรรมกาย

คำนำ


          ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้ส่งหนังสือกรณีธรรมกาย มาให้อาตมาอ่าน ขอความเห็นและขอให้แสดงทรรศนะต่อบทความที่ท่านได้เขียนในโอกาสต่างๆ ซึ่งได้แสดงทรรศนะต่างจากบัณฑิตผู้รู้ที่ผู้มีชื่อเสียงที่เป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงในสังคม  ท่านเหล่านี้ต่างได้แสดงทรรศนะวิพากษ์วิจารณ์วัดพระธรรมกายราวกับว่าเป็นผู้พิพากษาตัดสิน ในกรณีนี้
          ดร.โสภณได้แสดงความคิดเห็นต่างจากผู้รู้ ผู้มีชื่อเสียงเหล่านั้นได้อย่างน่าสนใจ ข้อเขียนที่ ดร.โสภณได้เขียนแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ ได้ทำหน้าที่ของตนเองในห้วงเวลานั้นๆ ได้ดีอยู่แล้ว
          การที่ได้รวบรวมมาจัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มหนังสือ ให้ผู้ที่สนใจในเรื่องราวของพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ทบทวนวิวาทะในกรณีวัดพระธรรมกาย ที่ผ่านมาพระพุทธศาสนาดูเหมือนถูกกระทำ ย่ำยี จากผู้มีอำนาจ อันเป็นการบั่นทอนกำลังของพระพุทธศาสนา จะโดยตั้งใจ โดยเจตนา หรือโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม
          การกระทำที่กล้าหาญของ ดร.โสภณเช่นนี้ย่อมเป็นการเสี่ยงต่อฐานะ และเกียรติภูมิของตนเอง กล่าวโดยหลักธรรม ดร.โสภณย่อมเป็นตัวอย่างของผู้ยึดหลักกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ อันเป็นการเตือนสติของผู้คนในสังคม ให้ได้ไตร่ตรองพิจารณา ก่อนที่จะลงความเห็น ความเชื่อในความถูก ความผิดนั้นๆ หรือคล้อยตามผู้รู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม ไปอย่างง่ายๆ
          ข้อที่น่าแปลกในกรณีวัดพระธรรมกายก็คือ ผู้มีชื่อเสียงในวงการพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับนับถือจำนวนหลายท่าน ได้ออกโรงมาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา แต่ ดร.โสภณก็กล้าย้อนแย้ง และนำเสนอมุมมองที่ต่างออกไป บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางสังคมตามที่ตนได้ร่ำเรียนมา และจากข้อมูลจริงโดยเล็งเห็นประโยชน์ในปัจจุบัน และอนาคต
          กรณีวัดพระธรรมกาย จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการสรุปที่ชัดเจน แต่ข้อกล่าวหาก็ได้ทำลายประโยชน์ที่พึงได้รับของชาวพุทธไปพอสมควร แต่ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนคำสอนและการปฏิบัติตามพระศาสดา หนังสือเล่มนี้คงจะเป็นอีกมุมหนึ่งให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดแนวคิดมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสังคมโดยส่วนรวม
          คนเราย่อมทำผิดบ้างทำถูกบ้างเป็นธรรมดา แต่ไม่ว่าการกระทำนั้นๆ จะถูกหรือผิด สิ่งที่เราควรเรียนรู้และก่อเกิดประโยชน์ได้อีก ก็คือการสรุปบทเรียนแล้วปรับแก้สิ่งที่ผิด ให้กลับมาถูกตรงตามสัจธรรม

พระครูสมุห์สุเทพ ชินวโร
พุทธมณฑลเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่  50220
sopon@thaiappraisal.org  www.facebook.com/dr.sopon4

ผู้เขียน (ดร.โสภณ) ได้กราบขอความเมตตาพระครูสมุห์สุเทพ ชินวโร ช่วยเขียนคำนำนี้เพราะท่านเป็นรุ่นพี่ที่ ดร.โสภณ ให้ความเคารพเป็นส่วนตัว

ด้วยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
1 เมษายน 2563

สารบัญ

คำนำ
4

บทนำ
6

ภาค 1: เห็นต่างจากพระผู้ใหญ่
9

     1. วิพากษ์ความคิด ป. อ. ปยุตฺโต 1:
         กรณีธรรมกาย
10

     2. วิพากษ์ความคิด ป. อ. ปยุตฺโต 2:
         หนังสือ “กรณีธรรมกาย”
17

     3. วิพากษ์ความคิด ป. อ. ปยุตฺโต 3:
         ว่าด้วยประชาธิปไตย
26

     4. วิพากษ์ความคิด ป. อ. ปยุตฺโต 4:
         เหตุที่พุทธสูญสิ้นที่อินเดีย
32

ภาค 2: เห็นต่างจาก ส. ศิวรักษ์
38

     5. วิพากษ์ความคิด สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 1
39

     6. วิพากษ์ความคิด สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 2
44

ภาค 3: โต้ความคิดพระและบุคคลอื่น
50

     7. วิพากษ์แนวคิดพระพยอม กลฺยาโณ
51

     8. วิพากษ์แนวคิด พระเมธีวชิโรดม
56

     9. พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าสอนให้รวย
65

ภาค 4: วัดสุดยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาล
71

     10. วัด, อสังหาริมทรัพย์ในสมัยพุทธกาล
75

     11. วัดเชตวันมหาวิหารในสมัยพุทธกาล
           มีค่าเท่าไหร่ในวันนี้
82

     12. เห็นต่างพระไพศาล วิสาโล
           วัดและพระสมัยพุทธกาล
85

ภาค 5: ว่าด้วยสิ่งก่อสร้างวัดพระพระธรรมกายและการทำบุญ
90

     13. วัดพระธรรมกาย กับ พรบ.ควบคุมอาคาร
91

     14. เวิลด์พีซวัลเล่ย์เขาใหญ่ ไม่ได้รุกที่ป่าสงวน
95

     15. 10 วัด Unseen บนยอดเขาที่อาจโดนยึดเยี่ยง
           ธรรมกาย
105

     16. ธรรมกายสอนให้ทำบุญจนหมดตัวจริงหรือไม่
116

   

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ

ชื่อหนังสือ:  กรณีธรรมกาย * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล: 
*  ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน: 
*
ที่อยู่: 
*
 
โทรศัพท์: 
* โทรสาร: 
อีเมล์: 
*
สั่งซื้อเป็นจำนวน: 
 เล่ม
ยืนยัน:
2905 =>กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
บริจาคค่าหนังสือ 
เล่มละ 80 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์์ใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171

 

 

Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่