Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
บวชเพื่อแม่

คำนำ

ผมเป็นชาวพุทธ แต่ไม่เคยคิดบวช
แต่แม่รบเร้าขอให้บวช แม่สบายดี แต่อยากให้บวชให้แม่ชื่นใจ
ตอนแรกผมก็ไม่ยอม บอกแม่ว่าถ้าอยากได้บุญขึ้นสวรรค์
ตามความเชื่อแม่ แม่ก็ควรไปบวชชี (ฮา)
แต่เพื่อตามใจแม่จึงบวช และได้พระอาจารย์ดี น่าเคารพ
จึงได้เรียนรู้ชีวิตของพระมาเล่าสู่กันฟัง ผมบวชที่วัดทองบน ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน
เพื่อให้แม่ได้ตักบาตรแทบทุกวัน


          แม้ผมนับถือศาสนาพุทธ แต่ผมไม่เคยคิดจะบวชมาก่อนเพราะคิดว่าแม้ไม่ใช่นักบวช ไม่ใช่พระ ก็เป็นพุทธมามกะ คือ “ผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา, ผู้ประกาศตนว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของตน” ในฐานะอุบาสก คือ “คฤหัสถ์ผู้ชายที่แสดงตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง”
         เมื่อแม่ผมอยากให้บวช ผมก็ตามใจแม่ ถือว่าเป็นคำขอจากผู้มีพระคุณโดยไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะทำ ทำแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนใคร และได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆ บางอย่างได้ด้วย ผมก็เลยตกลงปลงใจบวชซึ่งก็ดำเนินการอย่างเรียบง่าย ผมไม่ได้บอกบุญเชิญแขกเหรื่อเลยยกเว้นญาติใกล้ชิดและเพื่อนร่วมงานอีกจำนวนหนึ่งที่กรุณามาร่วมงานบวชในครั้งนี้ ผมเป็นคนขี้เกรงใจ ไม่อยากรบกวนเวลาอันมีค่าของญาติมิตร แต่ก็มีญาติมิตรหลายท่านเมตตาไปเยี่ยมผมถึงวัดในภายหลัง ผมก็ได้แต่อนุโมทนาสาธุในจิตอันเป็นกุศลของทุกท่าน
          ผมรู้จักกับพระมหาสมชาติ สุวิชาโน ท่านเป็นพระหนุ่มรูปงามที่มาบิณฑบาตบริเวณใกล้บ้านมาราว 40 ปีแล้ว ผมกับแม่ก็เคยใส่บาตรมาในช่วง 25 ปีหลังที่ผมย้ายมาอยู่แถวยานนาวา ผมจึงได้บวชกับท่าน และท่านก็เมตตาสอนสั่งหลายประการ นับว่าผมโชคดี

          เมื่อสึกแล้วผมจึงถือโอกาสเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทางหนึ่ง และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการบวชพระ เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่มีโอกาสและเวลาอำนวยให้บวชพระบ้าง ผมเองก็บวชเมื่ออายุ 61 ปีเข้าไปแล้ว
          อย่างไรก็ตาม ผมขอย้ำว่า เราต้องศึกษาธรรมตามแนวทางที่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่หลงงมงาย หลายอย่างมีเปลือกเราก็ต้องยอมรับการดำรงอยู่ของเปลือก แต่เราต้องพยายามหาแก่นให้พบด้วย เราพึงบวชเพื่อละกิเลส ไม่ใช่สะสมกิเลส ไม่ยึดติด “ตัวกู ของกู” ไม่ยึดติดพิธีกรรมมากยิ่งขึ้น
          ผมขอเชิญชวนให้ท่านที่พร้อมได้บวชพระบ้าง วัดหลายแห่งจัดบวชให้ฟรี จัดเป็นกิจกรรมบวชหมู่ การที่พระบวชใหม่ได้ศึกษาพระธรรมร่วมกัน ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมาก การบวชโดยมีงานมหรสพใหญ่โตมีขบวนแห่กลองยาวหรือมีดนตรีร่วมไปด้วย ก็เป็นเรื่องแล้วแต่ศรัทธาแต่อันที่จริงการบวชอย่างเรียบง่ายแบบบวชหมู่ฟรีๆ เป็นวิธีที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง
          ในท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ล้ำยอดมรรคผล อดีตนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ที่เมตตาตรวจทานต้นฉบับหนังสือนี้ด้วยครับ

ด้วยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
1 เมษายน 2563
sopon@thaiappraisal.org  www.facebook.com/dr.sopon4

สารบัญ

     คำนำ
6

     1. ลาบวชพระ
9

     2. แด่พระกิตติโสภโณ
12

     3. อ.พัลลภให้คำแนะนำ
15

     4. เยี่ยมชมมหาจุฬาอาศรม
20

     5. กราบพระราชปริยัติมุนี
23

     6. พระจันทูปมญาณโสภณ
28

     7. มงคลสูตร ให้ชีวิต
30

     8. พุทธะ ประชาธิปไตย
35

     9. 15 วัน ร.9 ทรงผนวช
39

     10. กรณียเมตตปริตร
45

     11. ทำไมชอบทำบุญทำทาน
49

     12. กตัญญูที่แท้เป็นเยี่ยงไร
53

     13. ดูดีเกินดีคือพระแบบเทวทัต
58

     14. จิตใจสูงส่งแบบชาวอเมริกัน
63

     15. อยู่ร่วมกับพี่น้องมุสลิม
72

     16. วัดคณิกาผลโดยยายแฟง
77

     17. อย่าสักแต่เชื่อถือเทวดา
81

     18. ลาสิกขาบท
86

     19. บวชแล้วได้อะไร
87

     20. ส่งเสริมให้พนักงานบวช
95

   

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ

ชื่อหนังสือ:  บวชเพื่อแม่ * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล: 
*  ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน: 
*
ที่อยู่: 
*
 
โทรศัพท์: 
* โทรสาร: 
อีเมล์: 
*
สั่งซื้อเป็นจำนวน: 
 เล่ม
ยืนยัน:
4776 =>กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
บริจาคค่าหนังสือ 
เล่มละ 80 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์์ใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171

 

 

Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่