Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
ฉบับพิเศษ: อสังหาริมทรัพย์กับโครงข่ายคมนาคม
บทบรรณาธิการ

          ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจจัดทำฉบับพิเศษเรื่อง "อสังหาริมทรัพย์กับโครงข่ายคมนาคม" ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นบรรณาธิการฉบับพิเศษนี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของนักลงทุน นักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน ผู้ซื้อบ้าน ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการพัฒนาโครงการ พัฒนาการผังเมือง และในการวางแผนการซื้ออสังหาริมทรัพย์
          จากประสบการณ์สำรวจวิจัยของศูนย์ข้อมูลและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) เราได้พบว่า การเปลี่ยนแปลงราคาอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับโครงข่ายคมนาคมโดยตรง ในเขตใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แทบไม่มีโครงการอะไรใหม่ๆ แต่การที่มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อออกไปนอกเมือง ทำให้ที่ดินใจกลางเมืองมีศักยภาพ ผู้คนเข้ามาจับจ่ายในเมืองได้ง่ายขึ้น ทำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

ดร.โสภณ พรโชคชัย
บรรณาธิการฉบับพิเศษ
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
กรรมการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
กรรมการ สาขาจรรยาบรรณ หอการค้าไทย


 
Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่